Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Aginda

Aginda

afbeelding bij agendaitem
28 juni 2017

CDA Fractievergadering

Tijdstip: 9:00 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
28 juni 2017

Provinciale Statenvergadering Kadernota

Tijdstip: 10.00 uur Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden   Meer informatie: http://w...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

CDA Fractievergadering

Tijdstip: 9:00 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

Informerende commissie Veenweidevisie

Eén of twee weken voorafgaand aan een Statenvergadering kan er een Steatekommisje plaats vinden. D...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

Steatemerk

De Steatemerk is bedoeld voor de dialoog met burgers en organisaties. Op de markt worden onderwerpen besp...

Lês fjirder