Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Aginda

Aginda

afbeelding bij agendaitem
29 maart 2017

CDA Fractievergadering

Tijdstip: 9:00 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
29 maart 2017

Provinciale Statenvergadering

Tijdstip: 10.00 uur Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden   Meer informatie: http://w...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 april 2017

CDA Fractievergadering

Tijdstip: 9:00 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 april 2017

Steatemerk

De Steatemerk is bedoeld voor de dialoog met burgers en organisaties. Op de markt worden onderwerpen besp...

Lês fjirder
afbeelding bij agendaitem
5 april 2017

Jaarvergadering CDAV

Onze jaarvergadering in 2017 staat in het teken van “Honderd jaar vrouwenkiesrecht” Deze jaar...

Lês fjirder