Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Windenergie


Het CDA wil concreet:
Duurzame energie, zoals windenergie, is nodig en be-langrijk voor de toekomst, maar de balans moet niet doorslaan. Het CDA stelt vier voorwaarden aan windenergie: draagvlak, participatie, compensatie en sanering. Ook via energiebesparing, zonne-energie, (mest)vergisting, energie uit water (Blue Energy) en vele andere vormen kunnen (bestaande) doelstellingen en ambities gerealiseerd worden.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakoord:
    Resultaat 12: er komen tientallen duurzame dorpen. Er komen niet meer windmolens bij dan het afgesproken maximum van 530,5 MW. Als het Windpark Fryslân toch doorgaat, en het rendement en de financiële deugdelijkheid van de investering aan onze voorwaarde voldoen, maken we in 2015 een plan van aanpak waarin we de deelname in WPF uitwerken in termen van rendement en zeggenschap. Daarnaast zoeken we naar andere duurzaamheidsprojecten die rendement kunnen opleveren.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 12: we reserveren € 127 miljoen voor duurzaamheidsprojecten in Fryslân (revolverend). We investeren de komende jaren € 2 miljoen in het helpen creëren van duurzame dorpen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

16 maaie 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân

De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt ...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 novimber 2016

CDA Statenfractie

Omgeving moet profiteren van Windpark Fryslân

De provincie Fryslân is aan het onderzoeken of ze wil deelnemen in Windpark Fryslân. Het...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 maaie 2016

CDA Statenfractie

Onze jongerenreporters Thomas en Vincent in actie: "Moeten er meer windmolens op het land komen?"

Duurzame energie, een belangrijk thema aangezien de fossiele brandstoffen aan het opraken zijn. Wat ...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 desimber 2014

CDA Statenfractie

"De Afsluitdijk als icoon voor nieuwe energie"

"Vandaag sluiten we in het democratische middelpunt van Fryslân een lang proces af. Als CDA zetten w...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 desimber 2014

CDA Statenfractie

Fryslân kiest voor windmolens langs en op de Afsluitdijk

In de finale van het lange Friese windmolendebat was er op 17 december duidelijkheid: Provinciale St...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 novimber 2014

CDA Statenfractie

CDA kiest voor dubbele lijnopstelling Afsluitdijk

Op de ledenvergadering van het CDA Fryslân op zaterdag 29 november heeft de partij een keuze gemaakt...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

27 oktober 2014

CDA Statenfractie

CDA Fryslân: "Molens in IJsselmeer? Dan streek compenseren!"

Windmolens moeten allereerst op het Friese platteland worden geplaatst, op die plaatsen waar daarvoo...

Lês fjirder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 juni 2014

CDA Statenfractie

De afspraken rond windmolens in Fryslân

Afgelopen 18 juni was een belangrijke dag voor de Friese toekomst van duurzame energie. De Provincia...

Lês fjirder
dossier symbool