Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
3 april 2014

Samenwerking tussen Sportvisserij en provincie

Om de Sportvissector in Fryslân te ondersteunen, komt er op het Provinsjehûs in aanspreekpunt. Met zo’n 30.000 leden is de vereniging een grote club voor iedereen die plezier beleeft aan de vissport. Ook economisch brengt deze sector wat op: schattingen ramen € 2,5 miljoen op jaarbasis, die in de mienskip vloeit. Het CDA Fryslân vroeg aandacht voor een ambtenaar die met het oog op de toekomst beter kan samenwerken met de duizenden vissers in onze provincie.


Viswedstrijden
Uit gesprekken met Sportvisserij Fryslân blijkt dat er jaarlijks veel vistoerisme naar Fryslân komt. Zo kende Leeuwarden in 2012 het WK vissen voor dames en is het NK vissen op 13 september in Kootstertille. Fernande Teernstra, Statenlid van het CDA, ziet hierin een kans op een goede afstemming: “At der lanlike wedstriden binne, is it goed dat it skipferkear hjirre rekken mei hâlde kin. Dan komt de provinsje om de hoeke sjen.”
 
Bruggen en trailerhellings
Er gebeurt zogezegd veel in Fryslân, waarbij afstemming met ambtenaren handig kan zijn. Bij grote projecten, zoals het plaatsen van nieuwe bruggen of kaden, kan er voortaan rekening gehouden worden met de vissport. Fernande Teernstra: “It giet om mei-inoar, sa kinne mear minsken profitearje fan de oanlis fan nije oevers.” Ook bij de mogelijke ontwikkeling van trailerhellings is het goed om samen te werken met de visport, zo vindt het CDA.  De motie die het CDA met de FNP eind maart indiende, werd overgenomen door gedeputeerde Kramer die over de visserij gaat.
 

Meer info:

CDA-Statenlid Fernande Teernstra: 06-47007300