Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
22 maart 2017

Meer geld handelsmissies en beurzen voor Fries mkb

Wegens succes stelt de provincie Fryslân € 310.000 extra beschikbaar voor de regeling Handelsmissies en Beurzen. Zo hebben meer Friese midden- en kleinbedrijven (mkb) de kans om een bijdrage te ontvangen. Er zat € 200.000 in de subsidiepot. Daarvan is nu € 160.000 aan 43 bedrijven uitgekeerd.

Exportkansen vergroten
Het aandeel bedrijven dat exporteert is in Fryslân 7,1%. De provincie stimuleert internationale handel om te groeien naar het nationale gemiddelde van 10,2%. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “De subsidie is een extra stimulans voor mkb-bedrijven om op een buitenlandse beurs te gaan staan of om deel te nemen aan een internationale handelsmissie. Dit zorgt voor meer exportkansen en versterkt de exportpositie van Fryslân.”

Peter Groenveld van Airkoe BV Dearsum: ‘’In 2016 stonden we op de beurs Eurotier in Hannover. Met de subsidie als extra steun hebben we professioneler uitgepakt met de stand. We plukken daar nu nog de vruchten van. We hebben bedrijven uit onder andere Duitsland, Hongarije en Engeland ontmoet. Ook zijn afspraken gemaakt. Zo vergroten we onze exportkansen.’’

Meer werkgelegenheid
Het vergroten van de export is een speerpunt van de provincie. Internationalisering is voor de Friese economie belangrijk. Internationaal actieve ondernemingen groeien sneller qua werkgelegenheid en zijn innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn.

Interesse?
De subsidie voorziet in een deel van de kosten van een beurs en/of handelsmissie. Maximaal 50 procent van de bijdrage wordt vergoed. Tot een bedrag van maximaal € 4000. De regeling is open tot en met 31 december 2017. De provincie heeft ook een subsidie voor marktverkenning en marktontwikkelingsmogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl/IBFhandelsmissiesbeurzen en www.fryslan.frl/IBFinternationaalondernemen.

Wurkje mei Fryslân
Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.

Bron: website provincie Fryslân.