Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
5 april 2017

Wat Fryslân wil, past op de achterkant van een bierviltje

Gedeputeerde Sander de Rouwe deelt het eerste exemplaar van het Friese bierviltje uit aan de Friese Kamerleden Aukje de Vries, Isabelle Diks en Harry van der Molen. De belangrijkste lobbypunten voor Fryslân passen op de achterkant van een bierviltje.

Kabinetten formeren kost veel tijd. Iedereen wil zijn boodschap inbrengen. Daarom houdt Fryslân het kort. Onze hoofdzaken passen op de achterkant van een bierviltje. Even lezen onder het genot van een glas melk. Want we zijn niet voor niets het Land van Melk en Water!

Wetsus blijft wereldkampioen waterkennis!
Wetsus wil haar unieke model vasthouden en verder uitbouwen; toonaangevend blijven met innovatieve en wetenschappelijke impact en commerciële/economische relevantie op het terrein van watertechnologie. Entrepreneurship en valorisatie verder uitbouwen, met WaterCampus Leeuwarden als faciliterende nationale kern. Het verder integreren van Wetsus in Europa en in EU beleid (innovatie en regiobeleid).

Het organiseren van een duurzame financieringsbasis voor Wetsus. Het lijkt dat een combinatie van fondsen vanuit bedrijven, de regio, het rijk en de EU de beste kansen geeft voor stabiliteit, impact en internationaal aanzien.

Krimp absorberen met economische groei!
Op het gebied van wonen, maatschappelijk en commercieel vastgoed vindt een transitie plaats. Dit komt door de verandering in de bevolkingsaantallen, maar ook door de bevolkingsopbouw en de verdunning van huishoudens. Voor het wonen sluit de toekomstige vraag niet meer aan op het aanbod van de (particuliere) woningmarkt. Het wordt nu al zichtbaar dat dit een behoorlijke opgave zal zijn. Deze opgave bestaat o.a. uit sloop, verduurzaming, herbestemming en transformatie en geschikt maken voor langer zelfstandig thuis wonen. Samen met partners is een eerste verkenning gedaan naar het nut en de noodzaak en het draagvlak voor het instellen van een gezamenlijk transitiefonds voor deze opgave. Het blijkt dat de opgave groot is en financieel niet door de lokale partners kan worden gedragen; er bestaat een behoefte aan het oprichten van een transitiefonds.

Vanuit Fryslân ondersteunen we de vraag van de K5 aan het Rijk om te participeren in een gezamenlijk tranistiefonds Krimp.

Brede sluis Afsluitdijk moet er komen
Uitbreiden van hoogwaardige maakindustrie in de scheepsbouw en toeleverende industrie. Havens tot in het verre achterland worden bereikbaar(der) voor (grotere) zeeschepen. Toename economische activiteiten in deze havens. Transitie van vervoer over de weg naar vervoer over water. Door dit alles 2500 tot 3000 nieuwe banen in Fryslân en een brede regio rond het IJsselmeer.

Voor meer informatie kijk op: http://www.fryslan.frl/bierviltje