Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
11 april 2017

Positief resultaat voor de provincie

De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 die het college van Gedeputeerde Staten op 11 april presenteert. Het is het tweede jaarverslag van het college sinds het aantreden in 2015.

De financiën van de provincie zijn goed op orde. De provincie gaf € 849 miljoen uit, er kwam € 590 miljoen binnen en uit de reserves werd € 281 miljoen onttrokken. De ruim € 20 miljoen die overblijft bestaat, naast het al begrote resultaat van € 12,3 miljoen, onder andere uit vrijval bij de afronding programma landelijk gebied €1,9 miljoen en het Fries Merenproject € 1,3 miljoen. Daarnaast heeft de provincie meer inkomsten uit motorrijtuigenbelasting.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Na een voortvarende start in 2015 hebben we in 2016 doorgepakt. Ik ben zeer tevreden met de geboekte resultaten.” De resultaten variëren van  een toename in het aandeel exporterende bedrijven naar 8 procent in 2016 tot € 3 miljoen voor projecten binnen het Iepen Mienskipfuns. Maar ook de afronding van de herbouw van Thialf, de eerste projecten binnen het Kansenfonds en de opening van Sintrale As en de N381.

Daarbij weet de provincie 95 procent van de facturen binnen de formele termijn van dertig dagen te betalen. Van de rekeningen is 86 procent zelfs binnen de 21 dagen voldaan. Hiermee doet de regionale overheid het beter dan in de jaren ervoor.

Op 24 mei behandelen Provinciale Staten de Jaarstukken 2016.

Bekijk de jaarstukken voor een uitgebreid inzicht in de behaalde doelen en resultaten.

Bron: website Provincie Fryslân.