Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
9 maaie 2017

Rondweg Warns en fietspad Leechlân worden aangepakt

De Kadernota 2018 is bekend. Het CDA had zich ingezet voor de aanpassing van twee specifieke knelpunten in het verkeer. Voor het CDA is leefbaarheid belangrijk. Daar binnen is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp. Er zijn twee specifieke knelpunten op dat terrein die al jaren spelen en nu opgelost worden:
  1.  Het eerste knelpunt is de rondweg Warns. Aan de weg van de provinciale N359 naar Stavoren is Warns nog het enige dorp zonder rondweg. Een rondweg is uit overwegingen van leefbaarheid van het dorp, met name in het hoogseizoen, wenselijk. In de Kadernota wordt daarom voorgesteld om een provinciale bijdrage van €1.000.000 voor deze rondweg ter beschikking te stellen, mits de gemeente Sudwest Fryslân zelf zorg draagt voor de rest van de kosten. 
  2. Het tweede knelpunt betreft het Fietspad Leechlân van Grou naar Warten. In het verleden is de eerste helft daarvan, mede met provinciale ondersteuning, aangelegd. In de Kadernota wordt nu voorgesteld om nu ook een bijdrage van € 800.000 te leveren aan de tweede fase van de aanleg, zodat het volledige fietspad goed toegankelijk is.