Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
12 desimber 2017

CDA verbaasd over bezwaar provincie tegen zonneweide Wijnjewoude

De CDA Statenfractie is verbaasd dat de provincie bezwaar heeft aangetekend tegen de vergunning die de gemeente Opsterland verleende voor de aanleg van een zonneweide in Wijnjewoude. CDA Statenlid Jose Vroonland wil weten waarom de provincie heeft gekozen voor de juridische weg in plaats van in gesprek te gaan met de gemeente.
 
De coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is een initiatief van onderop. Een pilot in de energiestrategie. WEN is op zoek naar een geschikte locatie voor een zonneweide van 6 hectare. Met draagvlak van de bewoners. De gemeente Opsterland verleende inmiddels toestemming voor een zonneweide op de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (1,5 hectare). De provincie heeft echter bezwaar aangetekend tegen de gemeentelijke vergunning en roept de gemeente op om een andere locatie te zoeken.

 
CDA Statenlid José Vroonland: “Fryslân heeft een doelstelling neergelegd, waarbij in 2025 minimaal 25% van de Friese energievraag duurzaam wordt opgewekt. En in 2050 moeten we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dat doel te bereiken is draagvlak en samenwerking met Friese gemeenten essentieel. Wij willen graag weten waarom die samenwerking in dit geval blijkbaar zo moeizaam verloopt.”
 
Het CDA vraagt de provincie daarom om met de gemeente Opsterland en WEN het gesprek aan te gaan en te komen tot een geschikte, landschappelijk inpasbare oplossing voor deze zonneweide om zo de initiatiefnemers en de gemeente te faciliteren om te komen tot een energieneutraal dorp en gemeente.