Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
21 desimber 2017

Maak met mienskip plan voor OV Fryslân na 2022

De CDA Statenfractie wil twee gebieden in Fryslân als pilot voor openbaar vervoer na 2022. Tevens wenst het CDA dat gesprekken met de Mienskip over de huidige plannen voor het openbaar vervoer worden voortgezet. Ten slotte pleit het CDA voor aandacht voor sociale veiligheid rondom het OV.

 In 2020 lopen de huidige concessies voor het busvervoer in Fryslân af. Op verzoek van de provincie heeft Arriva een verlengingsvoorstel voor twee jaar gedaan, tot 2022. Dit betekent dat er in 2020 een besluit moet worden genomen over de concessie voor de periode na 2022. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de komende twee tot drie jaar optimaal benut worden om in overleg te gaan met dorpsbelangen en inwoners over hoe het openbaar vervoer in Fryslân er na 2022 uit moet gaan zien.

CDA-voorstel is om voor deze gesprekken twee gebieden als pilot te nemen om nieuwe, innovatieve ideeën op te doen en samen met de mienskip te komen tot een gedragen plan voor het OV na 2022. Deze pilotgebieden kunnen vervolgens een voorbeeld worden voor de rest van de provincie. In deze pilot moet in ieder geval aandacht zijn voor criteria zoals maatwerk, decentralisatie, prijs en betrouwbaarheid, bereikbaarheid en voorzieningen.

Met betrekking tot het huidige plan voor het strekken van lijnen vraagt het CDA de provincie om het gesprek met Dorpsbelang Burdaard en de werkgroep “Gytsjerk, de bus hoort erbij” te verlengen om te komen tot een passende oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Het CDA vindt het hierbij ook belangrijk om bij de nieuwe haltes die buiten de dorpskernen liggen te kijken naar de veiligheid. Te denken valt aan verlichting, toegankelijkheid en sociale veiligheid van bushaltes, veilige (wandel- en fiets)routes van en naar de bushaltes. Maar het gaat ook om sociale veiligheid in de bus, bijvoorbeeld door camera-opnames te maken.

Nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen het openbaar busvervoer razendsnel in korte tijd. Elektrisch vervoer is daarbij een van de belangrijkste ontwikkelingen in de komende jaren. Een voor het CDA belangrijk punt, gezien de ambitie om het openbaar vervoer in 2025 zonder CO2 uitstoot te laten rijden. Ook de ontwikkelingen in het zelfrijdend vervoer ziet het CDA met veel belangstelling tegemoet.