Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
29 maart 2018

Circulaire economie: voor een Fryslân dat we door willen geven

Statenlid José Vroonland voerde gisteren namens het CDA het woord over de beleidsbrief circulaire economie. Bij circulaire economie gaat het erom dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde houden. Een belangrijk punt voor het CDA, want  we moeten Fryslân op een goede manier doorgeven aan volgende generaties.
 
De beleidsbrief gaat over de rol van de provincie. Hoe kan de provincie bijdragen aan deze verandering, met wie kan en moet de provincie samenwerken en welke instrumenten kan de provincie inzetten?
 
“Voor de overgang naar een circulaire economie is een omslag in denken en doen nodig. Dat is een uitdaging, maar levert ook kansen op, bijvoorbeeld voor het MKB. Het is goed om te zien dat veel Friese bedrijven al met circulaire economie bezig zijn”, aldus José Vroonland. De provincie moet dit stimuleren, faciliteren en zelf het goede voorbeeld geven. Daarbij is de samenwerking met de vereniging Circulair Fryslân erg belangrijk.
 
Daarnaast wil het CDA dat de provincie een strategische samenwerking aangaat met andere regio’s in Europa die net als Fryslân voorop lopen als het gaat om circulaire economie. Vroonland: “Dat schept mogelijkheden en kansen, op het gebied van innovatie, handel en kennisdeling.” Hiervoor werd een motie ingediend die met een ruime meerderheid werd aangenomen. Ook de beleidsbrief zelf haalde een ruime meerderheid.