Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
9 april 2018

Fryslân overvallen door toewijzing nieuw PAS-gebied

Onlangs werd bekend dat er nieuwe gebieden in Nederland aangewezen zijn als stikstofgevoelig. In Fryslân zijn de Aldegeaster Brekken toegevoegd als gebied waar de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van toepassing is. Voor CDA Statenlid Maaike Prins is de rechtszekerheid van ondernemers en burgers in het gebied zeer belangrijk. Zij stelt daarom schriftelijke vragen over de gevolgen voor de bestaande bedrijvigheid in het gebied en voor mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

Prins: “Het is belangrijk dat burgers en ondernemers zekerheid hebben over de regelgeving die op hun bedrijfsvoering van toepassing is en mogelijkheden voor ontwikkeling. Die zekerheid hebben zij niet als er zomaar nieuwe gebieden aangewezen kunnen worden waar plotseling nieuwe regels van toepassing zijn. Met deze toewijzing wordt het voor boeren èn voor andere bedrijven in Zuidwest-Fryslân veel lastiger om hun bedrijf uit te breiden. Zij hebben een vergunning nodig in het kader van natuurwetgeving, met strengere regels voor uitstoot. En dat terwijl het sowieso al niet gemakkelijk is om een vergunning te krijgen”.
Sinds de invoering van de PAS, medio 2015, geldt landelijk voor 118 stikstofgevoelige natuurgebieden een extra beperking. Per gebied is een maximum gesteld aan de stikstofuitstoot. Vooral boeren hebben hiermee te maken, maar de regeling is ook van toepassing op bijvoorbeeld projecten als de aanleg van nieuwe wegen en op fabrieken.
Het CDA wil daarom weten of er rekening mee moet worden gehouden dat er ook in de toekomst andere gebieden in Fryslân aangewezen kunnen worden als nieuw PAS-gebied. Daarnaast vraagt Prins zich af of de provincie het ministerie erop gewezen heeft dat de aanwijzing van nieuwe PAS-gebieden de rechtszekerheid voor Friese burgers en ondernemers aantast.