Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
25 april 2018

CDA onaangenaam verrast over schenden aanbestedingsafspraken door Arriva

In het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april stond dat busmaatschappij Arriva afspraken uit de aanbesteding schendt. Statenlid Teus Dorrepaal stelt hier vragen over aan de gedeputeerde tijdens de statenvergadering van vandaag, 25 april. Hierbij gaat het er het CDA vooral om dat busmaatschappij Arriva afspraken die zijn gemaakt bij de aanbesteding overtreedt door ten onrechte dieselbussen in plaats van elektrische bussen in te zetten op Ameland en Terschelling. Het CDA streeft emissievrij openbaar vervoer in Fryslân in 2025, en Arriva heeft aangegeven hier aan mee te willen werken. De provincie en Arriva werken ook samen bij het strekken van de buslijnen 51 en 54. Dorrepaal vindt dat door dit handelen van Arriva twijfel wordt opgeroepen over de betrouwbaarheid en transparantie van het bedrijf.

Dorrepaal vraagt zich af wat deze situatie betekent voor de samenwerking tussen de provincie en Arriva. “Ik wil graag van de provincie horen of er nog vertrouwen is in het maatschappelijk verantwoord beleid van Arriva. Hoe lang weet de provincie al dat de aanbestedingsregels worden overschreden en hoe en wanneer zal dit rechtgezet worden? Wij zijn benieuwd naar het plan van aanpak dat Arriva bij de provincie heeft ingediend om zaken te verbeteren en wat voor invloed deze misstappen van Arriva hebben op de samenwerking met de provincie. Wij worden als staten graag op de hoogte gesteld van de verdere maatregelen bij Arriva, en de maatregelen van de provincie ten opzichte van Arriva”. Het CDA wil bovenal weten wat Arriva zal gaan ondernemen om het vertrouwen te herstellen.