Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
16 september 2009

CDA stemt in met aanbestedingsstrategie Sluis van Stavoren

De Sluis van Stavoren is in het kader van het Friese Meren Project, aangeduid als de belangrijkste invalspoort van Fryslân voor de watersport. Deze sluis is door de groei in het watersportverkeer en de veroudering, de laatste jaren echter een berucht knelpunt geworden onder de watersporters.


De Staten van Fryslân hebben dit al in 2005 onderkend, toen zij hun ambitie uitspraken om dit knelpunt aan te pakken en de sluis geschikt te maken voor het hedendaagse watersportverkeer. Het CDA heeft dit al die jaren scherp in de gaten gehouden, maar de aanpak en realisatie van de nieuwe sluis liet de afgelopen jaren om verschillende redenen op zich wachten. Tijdens de afgelopen jaren heeft het CDA hier dan ook meerdere malen politieke aandacht voor gevraagd. Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Voor het CDA is bij de aanpak van dit onveilige knelpunt een aantal zaken leidend:
  • het vergroten van de schutcapaciteit;
  • de primaire functie van de sluis: bootje erin, bootje eruit;
  • een duurzame sluis, d.w.z. dat de sluis de komende 50-100 jaar weer vooruit moet kunnen.

Mede namens de coalitiepartners PvdA en CU, gaf CDA woordvoerster Esther Keizer aan dat zij gezamenlijk achter de ambitie staan om dit knelpunt snel aan te pakken. Zij willen de kosten zo laag mogelijk houden en stemden daarom is met het prijsvraagmodel. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven ter verbetering van de sluiscapaciteit waarbij de kosten op een zo laag mogelijk niveau moeten uitkomen, en er toch aan de provinciale doelstellingen voldaan wordt. Na het beschikbaar stellen van dit voorbereidingskrediet zullen de daadwerkelijke plannen ook nog door de Staten moeten worden vastgesteld.

Meer informatie:

Esther Keizer, CDA woordvoerster (06) 53 61 36 38

Reaksjes (0)

Reaksje tafoege

Namme *
E-mail *
Berjocht *