Nederlands
Fries
teaser
overlay

Kursussen

Scholing - Opleidingsprogramma
 

Ben je volksvertegenwoordiger in raad of Staten, of steunfractielid voor het CDA? Dan betekent dat: bijblijven in kennis en vaardigheden, om daardoor in staat te zijn dit vak zo goed mogelijk uit te oefenen.
 

‘Investeren in ontwikkeling’ is de doelstelling van de Scholings- en Verenigingscommissie van CDA Fryslân. Wij willen hieraan bijdragen door het ontwikkelen en verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Voor komende periode staan de volgende bijeenkomsten op het programma:
 

Workshop debatteren

Je debatteert elke dag, misschien wel zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Goed debatteren kun je leren. Hoe overtuig je een ander van jouw standpunten? Tijdens deze training leer je je boodschap scherp te formuleren en over te brengen. Kortgezegd: in deze training leer je de debatvaardigheden onder de knie te krijgen!

datum: 25 maart 2017
tijd: 9.30-12.30 uur (inloop 9.15)
plaats: zalencentrum Trinitas, M.van Coehoornstraat 1, Heerenveen
docent: Kees van Rooyen

aanmelden (voor 16 maart) bij:
Durkje Groen-Tamminga, scholingsconsulent CDA-Fryslân
E: scholingsconsulent@cda.frl
T: 06-20203285
Graag adres en telefoonnummer erbij vermelden.
Bijdrage kosten: €15,- ; graag overmaken op NL 64 RABO 0361805799 tnv CDA-scholing met vermelding van naam en ‘debatteren’
 

Masterclass publieke en politieke moraal

de maatschappelijke moraal in het nauw
Het klopt wel, maar het deugt niet…

Aan (aspirant-) volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincie en wetterskip Fryslân,
In zijn boek ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ vraagt journalist en auteur Stevo Akkerman zich af of niet alleen de bankenwereld, maar de hele maatschappij een 'amoreel universum' is geworden. Zijn onze politici nog wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel 'moralisme' heet?

Een actueel onderwerp waarmee we aan de slag gaan tijdens de twee bijeenkomsten van de masterclass ‘publieke en politieke moraal’. In de eerste bijeenkomst, waarbij het gaat om bewustwording, verbreding en verdieping van het onderwerp, zal Stevo Akkerman aan de hand van zijn boek dit thema inleiden. In de tweede bijeenkomst wordt onder leiding van Tjibbe van der Veen en Ria Horenga de vertaalslag gemaakt naar de lokale politieke praktijk en het positioneren van het CDA in deze.

data: vrijdag 7 april en vrijdag 19 mei 2017
tijd: 17.00 tot 20.00 uur (inclusief lichte maaltijd)
plaats: collegezaal Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden

Opgave (voor beide bijeenkomsten) voor 20 maart bij:
Durkje Groen-Tamminga, scholingsconsulent CDA Fryslân
E: scholingsconsulent@cda.frl
T: 06-20203285
Graag adres, (politieke) functie en telefoonnummer erbij vermelden.

Bijdrage kosten: €50,- (voor de gehele masterclass); graag overmaken op NL 64 RABO 0361805799, tnv CDA-scholing met vermelding van naam en ‘masterclass publieke en politieke moraal’

 

Online cursus CDA gedachtegoed

Solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid; dit zijn de vier kernbegrippen van het CDA. Wat houden deze begrippen ook alweer in? Hoe kun je deze in duidelijke taal uitleggen aan bijvoorbeeld je buurman of buurvrouw? Welke keuzes kun je maken op basis van het CDA-gedachtegoed? Op deze vragen krijg je antwoord als je de online basiscursus CDA-gedachtegoed volgt. Ga voor aanmelding naar www.cda.nl/si.
Wat: online-gedeelte (www.cda.nl/steenkampinstituut)
Bestemd voor: leden en niet-leden

Verder is er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om een cursus/training op verzoek van een CDA-afdeling en/of raadsfractie en statenfractie te organiseren. De zogenaamde cursus-op-maat.

 

Voor aanmelding en/of informatie:

Durkje Groen-Tamminga
Scholingsconsulent CDA Fryslân
Tel. 0512-530321 of 06-20203285
scholingsconsulent@cda.frl