Nederlands
Fries
teaser
overlay

Ferieningssaken

Om te komen tot een grotere vitaliteit worden alle afdelingen van CDA Fryslân ondersteunt door een afdelingsconsulent.

De taken van de afdelingsconsulent zijn:

  • Het begeleiden en stimuleren van afdelingsbestuurders bij het opzetten van ledenwerfacties, ledenzorgbeleid en afdelingsactiviteiten, waaronder “politieke” bijeenkomsten.
  • Het stimuleren van een human-resource beleid op afdelingsniveau. E.e.a. in samenspraak met de provinciale HRM commissie.
  • Het fungeren als decentrale vraagbaak voor partijorganisatorische zaken. Dit in samenspraak met het steunpunt.
  • Het stimuleren van scholingsactiviteiten, uit te voeren door de Scholings- en Verenigingscommissie.

De afdelingsconsulent werkt onder verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur.
 

Contactgegevens:


Karin van der Velde - Ronda
06 - 288 34 703
afdelingsconsulent@cda.frl