Nederlands
Fries
teaser
overlay

Bestjoerdersferiening

De CDA Bestuurdersverening Fryslân ondersteunt alle CDA-politici in gemeenten, provincies en waterschappen, en zorgt ervoor dat zij een herkenbaar en onderscheidend CDA-profiel kunnen opbouwen.

Vertaling van het CDA gedachtegoed naar de dagelijkse beleidspraktijk is onze belangrijkste missie. Daarnaast bevorderen wij het onderlinge contact tussen CDA-bestuurders op de diverse bestuursniveaus en behartigen wij uw belangen, zowel binnen als buiten de partij.

De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân wordt gevormd door:

 

Naslag

Contact