Nederlands
Fries
teaser
overlay

Steatefraksje

Namens CDA Fryslân zijn de volgende personen actief binnen de Provinciale Staten:
 

Johan Tjalsma (1970), Leeuwarden

Leeuwarder Johan Tjalsma is vader van drie kinderen, woont in de wijk Westeinde en is tevens huidig fractievoorzitter van het CDA Fryslân. De in IJsbrechtum geboren Tjalsma heeft een passie voor zeilen en schaatsen en zette zich met succes in voor de Leeuwarder ijshal. In de politiek heeft Johan zich sterk gemaakt voor een verantwoorde inzet van het NUON-vermogen van Wurkje foar Fryslân. Johan Tjalsma werkt als adviseur bij het CJIB. T. 06 - 1454 9224, E-mail.Fernande Teernstra (1982), Bolsward

"Alles wat groeit en bloeit", zegt Fernande Teernstra als ze gevraagd wordt waarvoor ze zich inzet als Statenlid. Sinds 2007 zit de Bolswarder in de provinciale politiek en is daarmee een ervaren kracht. Als moeder van twee kinderen is Fernande ook nog actief voor het behoud van het zwembad Bolsward. Ze is mede-eigenaar van een bedrijf dat werklozen opnieuw aan werk helpt. T. 06 - 4700 7300, E-mail.

  

 

José Vroonland (1958), Franeker

José is 9 jaar gemeenteraadslid geweest in Franekeradeel en is nu nog werkzaam voor CDA Fryslân als afdelingsconsulent. Van oorsprong uit Alkmaar afkomstig, is zij actief geweest binnen de Katholieke kerk en op de basisschool. Naast haar werk in de Provinciale Staten, is zij vice-voorzitter van het provinciaal bestuur van de Vrouwen van Nu. José houdt van (berg)wandelen en het bezoeken van historische binnen-steden. In het verleden werkte José als intercedente. T. 06 - 1145 1713, E-mail.


 

Teus Dorrepaal (1946), Makkinga

De Ooststellingerwerver Teus Dorrepaal maakte zich zorgen om een tekort aan technische vakmensen in de samenleving. Met zijn initiatief 'Fryske Technische Onderwijsplatform' worden Friese jongeren en werkzoekenden geholpen met bijscholing en relavante stages. Teus gaat op voor zijn derde Statenperiode. Naast DGA bij Eductrum BV/Body Repair, is hij lid in het AB van IPO, lid van de landelijke CDA bestuursvereniging en zit hij in de raad van toezicht van de Stichting Tjongerwerven. T. 06-2069 6774, E-mail.

 

Maaike Prins-Meindertsma (1956), Oentsjerk

Maaike is geboren en getogen in Ferwerderadiel en woont nu alweer 27 jaar in Oentsjerk. Zij is mem van drie volwassen kinderen en beppe van twee kleinkinderen. Maaike is acht jaar lang actief geweest als fractievoorzitter en vier jaar als wethouder voor het CDA in Tytsjerk-steradiel. Maaike is geen onbekende voor de Friese politiek, want ze was al actief als Statenlid van september 2014 tot aan de verkiezingen. Maaike vertegenwoordigt de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. T. 06 - 1051 0667, E-mail.
  

 

Fenny Reitsma-Hazelhoff (1955), Ferwert

De ervaren Fenny Reitsma-Hazelhoff komt uit een politieke familie. Zelf is ze statenlid sinds 2007, haar zus is burgemeester in Bellingwolde. Fenny is docente op het Dockinga College en als agrarisch ondernemer verbonden met de landbouwsector. In de Friese Staten maakte ze zich sterk voor de Culturele Hoofdstad. Maar ook voor de Fryske taal en culturele verenigingen. Fenny vertegenwoordigt de gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân ca. T. 06 - 4625 1360, E-mail.
 

   

Anne Schelhaas, (1963), Blesdijke

De melkveehouder Anne zit in twee landelijke visiegroepen, namelijk ruimte en wonen en landbouw en voedselzekerheid. Vanwege de locatie van zijn bedrijf, is Anne ervaringsdeskundige van de VeenWeide problematiek. T. 06 - 5369 4794, E-mail.

  

     Klik hier voor een overzicht van alle oud-Statenleden.