Nederlands
Fries
teaser
overlay

Bestjoerdersferiening

De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân bestaat uit de volgende leden:
 

Wil van den Berg (voorzitter)

Deze Burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel groeide op in Heerenveen en studeerde in 1973 af in de bedrijfseconomische studierichting aan de heao in Groningen. Studeerde van 1974 tot 1979 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Werkte voor de gemeente Katwijk als beleidsmedewerker algemene zaken en als chef algemene zaken en loco-secretaris in de gemeente Nootdorp. In 1990 gemeentesecretaris in De Lier. Namens het CDA Statenlid in de provincie Zuid-Holland geweest van 1987 tot 1995.
E-mail

 

    

Hennie Duin-Stoker (penningmeester)

Hennie is raadslid in de gemeente Ooststellingwerf, runt een pluimveebedrijf en is bestuurslid van het Landbouwfonds. Haar vader is jarenlang raadslid en wethouder geweest, de politiek is Hennie dus niet vreemd! Ze wil graag iets doen en betekenen voor de medemens, zoekt altijd naar oplossingen. Hennie ziet een uitdaging in het managen van de opgelegde taakstelling door het Rijk voor de groep mensen die werkzaam is in de sociale werkvoorziening.
E-mail

 

 

Teus Dorrepaal (vice-voorzitter)

Het Ooststellingerwerver statenlid Teus Dorrepaal maakte zich zorgen om een tekort aan technische vakmensen in de samenleving. Met zijn initiatief 'Fryske Technische Onderwijsplatform' worden Friese jongeren en werkzoekenden geholpen met bijscholing en relavante stages. Ook zette Dorrepaal zich in voor het Openbaar Vervoer. Dorrepaal is voorganger in PKN-gemeenten. De inwoner van Makkinga is nu voor zijn 3e periode actief als statenlid.
E-mail

 

 

Frans Kloosterman (secretaris)

Frans is geboren in Leeuwarden en deels opgegroeid in de Friese Wouden in Buitenpost. Frans woont nu in Boijl met Janine en hun twee kinderen. Frans werkte 25 jaar bij de politie en heeft zich vooral bezig gehouden met jeugdproblematiek. Hij eindigde zijn loopbaan als hoofdinspecteur bij de Politieacademie in Apeldoorn. Hierna heeft Frans 5 jaar gewerkt als manager binnen de jeugdhulpverlening. Hij is jarenlang actief geweest in de strijd tegen kindermishandeling. In 2014 werd Frans wethouder in Weststellingwerf. Verbinden, vertrouwen, verantwoordelijkheid en het CDA-verhaal zijn Frans zijn drijfveren. E-mail

 

Pieter Knossen

Pieter vertegenwoordigd in de bestuurdersvereniging de oud-bestuursleden en heeft een groot netwerk. Hij is penningmeester geweest van de CHU Fryslân, was penningmeester van het CDA Fryslân, lid van de Kamerkring Campagne Team en raadslid van de voormalige gemeente Idaarderadeel. Hij is gepassioneerd, betrokken en doet zijn werk vol overtuiging voor het CDA.
E-mail

 

 

Harry Boon

Harry Boon is geboren in Kalverdijk, West-Friesland, vlak bij Schagen. Van huis uit civiel-technicus. Als hoofd Openbare Werken bij verschillende gemeentes gewerkt. Werd CDA-voorzitter in Harlingen, en trad toe als bestuurder bij Wetterskip Fryslân, eerst als AB-lid, later in het Dagelijks Bestuur. Hij is nu bezig met zijn eerste periode als wethouder van Harlingen. Ik woon samen met mijn lieve partner Brigitte en samen hebben we 5 blakende zonen, en een kleinkind. We zijn er trots op. Harry sport graag en is een echte natuurman. Hij is voorzitter van de Vogelwacht Harlingen-Kimswerd. Ben ook lange tijd Rayonhoofd Harlingen geweest voor de Vereniging "De Friesche Elfsteden". E-mail

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Lydeke was in haar studententijd actief bij de Arjos (jongerenafdeling van de AR) en later nog enige jaren als bestuurslid van de het CDA in Achtkarspelen. Vanuit haar werk in het onderwijs was Lydeke actief in landelijke besturen, bijvoorbeeld de VO-raad (besturen voortgezet onderwijs). Belangrijk in haar werk als raadslid en fractievoorzitter vindt zij het vertegenwoordigen van alle burgers en organisaties en niet alleen voor de eigen CDA-leden. Sleutelwoorden zijn verbinden, vertrouwen en verantwoorden. Sinds 2016 is Lydeke ook actief in de bestuurdersvereniging van CDA Fryslân. E-mail

 

Rinus van Stee

Deze akkerbouwer is opgegroeid in de Noordoostpolder en boert vanaf 1980 te Boijl. Rinus is bestuurslid geweest van Waterschap Sevenwolden en was bestuurder bij verschillende organisaties, o.a. in de benoemingscommissie van CDA Weststellingwerf. Ook is Rinus algemeen bestuurslid bij het Wetterskip van CDA Fryslân.

Boijlerweg 128, 8392 NL Boijl, 0561-421353, E-mail