Nederlands
Fries
teaser
overlay

Stipe fan de fraksje

De Statenfractie wordt ondersteund door de volgende personen:

Karen Buikema (1991), Leeuwarden


Communicatieadviseur & beleidsmedewerker
Portefeuilles: Economie, toerisme & recreatie, Cultuur, taal & onderwijs.

Telefoonnummer: 058 - 292 5689
E-mail
  


 

Nynke Algra (1972), Sneek


Communicatie, coördinatie en beleid
Portefeuilles: Bestuur en Veiligheid, Verkeer en vervoer, Financiën, Sociaal beleid & zorg.

Telefoonnummer: 058 - 292 5802
E-mail
  

 

Aizo Lijcklama à Nijeholt (1984), Leeuwarden


Beleidsmedewerker
Portefeuilles: Water, Milieu, Landelijk gebied, Ruimte en wonen.

Telefoonnummer: 058 - 292 5033
E-mail