Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Agenda

print
7 juni 2017
De Steatemerk is bedoeld voor de dialoog met burgers en organisaties. Op de markt worden onderwerpen besproken waarover Provinciale Staten binnenkort een besluit moeten nemen. Ook vragen van Statenleden aan het college van Gedeputeerde Staten worden beantwoord op de Steatemerk. Belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom!

Tijd: 16:00 - 18:00
Locatie: Bedrijfsrestaurant, Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
 

Meer informatie:

http://www.fryslan.frl/12020/statenmarkt/0/50/