Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Agenda

CDA Fryslân organiseert regelmatig activiteiten. Ook bij vergaderingen van Provinciale Staten bent u van harte welkom! Hieronder kunt u lezen wat er de komende maanden op de planning staat.
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

CDA Fractievergadering

Tijdstip: 9:00 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden...

Lees verder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

Informerende commissie Veenweidevisie

Eén of twee weken voorafgaand aan een Statenvergadering kan er een Steatekommisje plaats vinden. D...

Lees verder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

Steatemerk

De Steatemerk is bedoeld voor de dialoog met burgers en organisaties. Op de markt worden onderwerpen besp...

Lees verder
afbeelding bij agendaitem
5 juli 2017

Kommisje Fryske Guozzeoanpak 2017-2020

Eén of twee weken voorafgaand aan een Statenvergadering kan er een Steatekommisje plaats vinden. D...

Lees verder
afbeelding bij agendaitem
7 juli 2017

Commissie legacy LF2018

Eén of twee weken voorafgaand aan een Statenvergadering kan er een Steatekommisje plaats vinden. D...

Lees verder