Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Agenda

print
7 oktober 2017
Op 22 november hebben we de eerste ronde gemeenteraadsverkiezingen bij ons in Fryslân. Ervaren, maar ook 'nieuwe' mensen hebben zich kandidaat gesteld. Voor deze laatste groep wordt er op 7 oktober een aspirant-raadsledencursus georganiseerd. Reserveer deze datum vast. In september volgt meer informatie over tijd, plaats en programma.

U kunt zich aanmelden bij Durkje Groen-Tamminga, scholingsconsulent CDA-Fryslân via het volgende emailadres: scholingsconsulent@cda-fryslan.nl