Nederlands
Fries
teaser
overlay

Contact

CDA Statenfractie

Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden, T. 058 - 292 5802
E-mail: cda@fryslan.frl

 

CDA Fryslân

Thom Lageveen
Pieter Stuyvesantweg 168
8933GK Leeuwarden, T. 06-14831435

E-mail: fryslan@cda.nl

CDAV

Sjoerdtje Kok - Witteveen, voorzitter
Postadres: De Wijk 18, 9231 BG Surhuisterveen
Tel.: 0512 - 361698
E-mail: s.a.kok@kpnmail.nl

 

CDJA

Egbert Heins, voorzitter
Kleasterwei 14, 8633 KL Ysbrechtum
T. 06 - 11 070 483
E-mail: heins12345@live.nl 

CDA Bestuurdersvereniging

Hans Visser, secr. Bestuurdersvereniging Fryslân
p/a Westerhofstraat 18, 8474 BE Oldeholtpade
T. 06 - 54 351 226
E-mail: hans-visser@ziggo.nl

Wetterskip

Paula van den Burg-Boersma, fractievoorzitter
Postadres: It Far 31, 8556 AP Sleat
T. 06 - 52 381 200
E-mail: annapaulina50@gmail.com

 

Of klik hier voor een overzicht van websites die betrekking hebben tot de CDA en politiek in en buiten Nederland.


Social Media


 

  
U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.Contactformulier


Naam *
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail *
Bericht *