Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Water

Water is van levensbelang. Het is voor ons een bron van leven en kennisontwikkeling. Maar soms ook een bron van zorg, als het op dreigt te raken, leidt tot overstromin­gen of vervuild is.We voeren ons maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water uit. We dragen bij aan het Deltaprogramma. We blijven de hele waterketen versterken. Ook hier zorgen wij voor de verbinding tussen partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân, het Wetterskip en het Rijk. We maken een nieuw waterhuishoudingsplan dat voorsorteert op de later in deze periode te verschijnen Omgevingsvisie.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 april 2018

CDA Statenfractie

CDA voor duidelijkheid over oeverbeheer

In de Provinciale Staten werd gisteren (25 april 2018) het beheer en onderhoud van de oevers langs d...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 mei 2017

CDA Statenfractie

CDA blijft proef Lauwersmeer nauwlettend volgen

Begin april stelde de CDA Statenfractie vragen over de monitoring en nulmeting van de proef met peil...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2017

CDA Statenfractie

Op bezoek bij Johan Boersma: zorgen over proef peilverhoging Lauwersmeer

Leden van de CDA Statenfractie en CDA Wetterskip bezochten gisteren boer Johan Boersma in Kollumerpo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 februari 2017

CDA Statenfractie

Interactieve bijeenkomst over water een succes

Afgelopen dinsdag kwam een groep van CDAers bijeen op het Wetterskip Fryslan in Leeuwarden vor een I...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 november 2016

CDAV

Imposant werkbezoek CDAV aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden

Ruim 50 belangstellenden hebben op 22 november 2016 een bezoek gebracht aan Water Instituut Wetsus t...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 oktober 2016

CDA Statenfractie

Themamaand oktober: Water bepaalt de toekomst

Oktober is bij de Statenfractie CDA Fryslân uitgeroepen tot de maand van het water. Statenlid ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 september 2016

CDA Statenfractie

Pilot tydlike peilferheging Lauwersmar

Der is al in moai skoft sprake fan ûnrêst by omwenjenden en boeren rûn de Lauwersm...

Lees verder
dossier symbool