Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Water

Water is van levensbelang. Het is voor ons een bron van leven en kennisontwikkeling. Maar soms ook een bron van zorg, als het op dreigt te raken, leidt tot overstromin­gen of vervuild is.We voeren ons maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water uit. We dragen bij aan het Deltaprogramma. We blijven de hele waterketen versterken. Ook hier zorgen wij voor de verbinding tussen partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân, het Wetterskip en het Rijk. We maken een nieuw waterhuishoudingsplan dat voorsorteert op de later in deze periode te verschijnen Omgevingsvisie.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

24 mei 2016

CDA Statenfractie

Bochtverruiming Franeker: liever gister dan vandaag

Een besteding van 9 miljoen euro, een grote impact op de omgeving, grote gevolgen voor het bedrijf L...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 december 2015

CDA Statenfractie

José Vroonland: Water moet gezond zijn, niet té schoon!

Tijdens de Statenvergadering van 16 december 2015 stond het Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 december 2015

CDA Statenfractie

Werkbezoek Levo Franeker

Werkbezoek Levo Franeker De CDA Statenfractie mocht vanmiddag samen met de CDA fractie Franekeradeel...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 november 2015

CDA Statenfractie

Positieve spin-off vismigratierivier

In het voorjaar van 2016 staat de vismigratierivier bij de Provinciale Staten op de agenda. Het CDA ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 november 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân dompelt zich onder in de vismigratierivier

In het voorjaar van 2016 staat de vismigratierivier bij de Provinciale Staten op de agenda. Het CDA ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 september 2015

CDA Statenfractie

Schriftelijke vragen beantwoord: technische problemen sluizen Noordelijke Elfstedenvaarroute

Sinds 2013 is er een Noordelijke Elfstedenvaarroute. Een prachtige vaarroute van Franeker naar de Bo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 januari 2015

CDA Statenfractie

Prins: natuurlijke mest gebruiken in veenweidegebied

CDA-Statenlid Maaike Prins uit Oentsjerk ziet mogelijkheden met het organisch bemesten van weilanden...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 september 2014

CDA Wetterskip

Bé de Winter voorgedragen als lijstrekker voor Waterschapsverkiezingen

Bé de Winter uit Sintjohannesga is vrijdag 12 september voorgedragen als lijsttrekker voor de waters...

Lees verder
dossier symbool