Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Water

Water is van levensbelang. Het is voor ons een bron van leven en kennisontwikkeling. Maar soms ook een bron van zorg, als het op dreigt te raken, leidt tot overstromin­gen of vervuild is.We voeren ons maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water uit. We dragen bij aan het Deltaprogramma. We blijven de hele waterketen versterken. Ook hier zorgen wij voor de verbinding tussen partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân, het Wetterskip en het Rijk. We maken een nieuw waterhuishoudingsplan dat voorsorteert op de later in deze periode te verschijnen Omgevingsvisie.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

21 augustus 2014

CDA Statenfractie

Wie is eigenlijk de baas van het Lauwersmeer?

Alles lijkt er op dat er de komende jaren gewerkt wordt aan een proef met een hoog en laag waterpeil...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 juni 2014

CDA Statenfractie

Apperloo (CDA): Houd in het Waddenfonds rekening met Holwerd aan Zee

Speciale projecten zoals Holwerd aan Zee, horen een specifieke plek te krijgen bij de uitvoering van...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 maart 2014

CDA Wetterskip

Innovatief gemaal Lauwersoog kost 45 miljoen euro

Een innovatief gemaal bij Lauwersoog zal ca. 45 miljoen euro kosten. Dat blijkt na nadrukkelijk verz...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 maart 2014

CDA Statenfractie

Werkbezoek aan Holwerd aan Zee 6 maart

Donderdag 6 maart bezoekt de CDA top van Fryslân Holwerd, voor het project Holwerd aan Zee. De Holwe...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

13 november 2013

CDA Statenfractie

Alternatieven gemaal Lauwersmeer: pompen, als het moet

Het kabinet van VVD en PvdA betaalt niet mee aan het gemaal Lauwersoog. Wat is een alternatief? Niem...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 juni 2013

CDA Statenfractie

Steeds meer schoon water in Mozambique

Het project 'Schoon water voor Mozambique' wordt verlengd tot december 2015. Hiervoor zetten Gedeput...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 september 2012

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over wateroverlast in Noordwest Fryslân

De recente grote wateroverlast in Noordwest Fryslân heeft mogelijk grote consequenties voor met name...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

27 mei 2012

CDA Statenfractie

CDA europarlementariërs bezoeken waterinstituut Wetsus

Op 27 april 2012 bracht de CDA delegatie in het Europees Parlement een werkbezoek aan Centre of Exel...

Lees verder
dossier symbool