Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Ganzenbeleid


Het CDA wil overlast van ganzen actief bestrijden. De provincie moet maximaal gebruik maken van de ruimte die de flora- en faunawet biedt. Vrijstellingen en ontheffingen van het faunabeleid zijn ook nodig voor de bestrijding van predators van weidevogels.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

10 juli 2017

CDA Statenfractie

CDA kiest voor realisme in ganzenaanpak

Het ganzenprobleem heeft al lange tijd aandacht in de Friese samenleving. Sinds 2002 is de populatie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 september 2016

CDA Statenfractie

Evaluaasje 2016 Guozzenoanpak: noch in jier út stellen

De konklúzje is dat der gjin konklúzjes lutsen wurde kinne omdat der net genôch hifkingsmateriaal is...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 juni 2016

CDA Statenfractie

Onze jongerenreporters Vincent en Thomas in actie: "Mogen dieren die veel schade aanrichten gedood worden?"

Deze week vroegen Vincent en Thomas aan de leerlingen op het Marne College: Mogen dieren die heel ve...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 oktober 2015

CDA Statenfractie

Foerageergebieden ganzen: CDA Fryslân wil duidelijkheid van college

Fernande Teernstra en Maaike Prins, CDA Statenleden, willen duidelijkheid over de aanwijzing van foe...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân: "Het moet afgelopen zijn met de ganzenproblematiek"

Op woensdag 24 juni heeft Fernande Teernstra tijdens de Provinciale Statenvergadering duidelijk uitg...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 april 2015

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over verjagen van kol- en brandganzen

Het CDA wil overlast van ganzen actief bestreden. De provincie moet maximaal gebruik maken van de ru...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 februari 2015

CDA Statenfractie

Teernstra: "April is te laat voor verjagen van ganzen!"

April is te laat voor het verjagen van kol- en brandganzen. Dat stelt CDA Statenlid Fernande Teernst...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 september 2014

CDA Statenfractie

Bitter politiek besluit ganzenaanpak

Het CDA kijkt zeer ontevreden terug op het besluit van de Friese politiek om overwinterende ganzen -...

Lees verder
dossier symbool