Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Ganzenbeleid


Het CDA wil overlast van ganzen actief bestrijden. De provincie moet maximaal gebruik maken van de ruimte die de flora- en faunawet biedt. Vrijstellingen en ontheffingen van het faunabeleid zijn ook nodig voor de bestrijding van predators van weidevogels.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

25 juni 2014

CDA Statenfractie

Eindelijk een ganzenaanpak. Maar nu?

Er is een eindelijk een ganzenaanpak in Fryslân, maar is dit toereikend? CDA-Statenlid Fernande Teer...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 mei 2014

CDA Statenfractie

Fernande Teernstra: Hoofd koel houden rond ganzen

Nu een Fries Ganzenakkoord niet meer mogelijk is, wil het CDA geen emoties maat gezond verstand. De ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 december 2013

CDA Statenfractie

Fernande Teernstra: kom nu met een Fries ganzenakkoord

Gisteren viel de samenwerking van de G7 uiteen. De achterban zag dat de oplossingen niet hielpen en ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 november 2013

CDA Statenfractie

CDA Fryslân: evalueer ganzenakkoord voorjaar 2014

Het lijkt er sterk op dat het Ganzenakkoord onvoldoende oplossingen biedt voor de problemen met ganz...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 oktober 2013

CDA Statenfractie

Friese CDA-top bezoekt Aldeboarn voor ganzenproblematiek

Ganzen horen bij de Friese natuur. Zo'n 15 jaar geleden is er met boeren een regeling afgesproken vo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 februari 2013

CDA Statenfractie

Goede voorlichting nodig over vermindering ganzenpopulatie

Er moet een goede voorlichting komen over de maatregelen die genomen worden om de ganzenpopulatie te...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 januari 2013

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over terugdringen van aantal zomerganzen

Het aantal ganzen dat moet worden vergast als gevolg van het door boeren, provincies en natuurorgani...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 oktober 2012

CDA Statenfractie

Roerdomp en smient in gevaar door groeiende populatie ganzen

Door de nog steeds groeiende populatie ganzen in Fryslân komt de natuurontwikkeling in de knel. Dat ...

Lees verder
dossier symbool