Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Ganzenbeleid


Het CDA wil overlast van ganzen actief bestrijden. De provincie moet maximaal gebruik maken van de ruimte die de flora- en faunawet biedt. Vrijstellingen en ontheffingen van het faunabeleid zijn ook nodig voor de bestrijding van predators van weidevogels.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 april 2012

CDA Statenfractie

CDA: zorgen over schade door overzomerende grauwe ganzen

De schade veroorzaakt door het groeiende aantal overzomerende grauwe ganzen in Fryslân is op sommige...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 december 2011

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over afschieten ganzen

De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over het afschieten van ganzen. Aanl...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 februari 2010

CDA Statenfractie

Teernstra: "Blij met breed gedragen plan om ganzenoverlast aan te pakken"

De provincie wil samen met natuur- en boerenorganisaties de schade en overlast in de zomer door grau...

Lees verder
video symbool dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 september 2008

CDA Statenfractie

Aangepaste subsidies ganzenbeleid mooi, maar niet de oplossing

Boeren krijgen een hogere subsidie voor het verblijf van ganzen op hun land. De CDA Statenfractie is...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 april 2008

CDA Statenfractie

CDA: expertmeeting over ganzengedoogbeleid

Er moet een expertmeeting komen zodat duidelijk wordt waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe er...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 juni 2007

CDA Statenfractie

CDA maakt zich zorgen om draagvlak ganzengedoogbeleid

De CDA Statenfractie maakt zich zorgen om de toenemende aantallen overwinterende ganzen in Fryslân e...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 juni 2006

CDA Statenfractie

CDA: Ganzengedoogbeleid schiet te ver door

De CDA Statenfractie Fryslân vindt dat de regelgeving omtrent het ganzengedoogbeleid te ver doorschi...

Lees verder
dossier symbool