Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Herindelingen


Wanneer zijn gemeenten zelf bestuurskrachtig genoeg, en wanneer is samenwerking of fusie een goede oplossing? In veel gemeenten wordt daar nog uitgebreid over gesproken, op andere plaatsen, zoals in Súdwest Fryslân, is al een nieuwe gemeente ontstaan.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord:
    Resultaat 36: herindeling van gemeenten gebeurt alleen op initiatief van gemeenten. Het initiatief voor versterking van bestuurskracht ligt primair bij gemeenten zelf. Gemeentelijke herindeling kan een effectief middel zijn om dat doel te bereiken. Wij faciliteren de gemeenten bij dergelijke processen door vroegtijdig in overleg te treden, door het geven van voorlichting over procedures en regelgeving en over de bevoegd­heden die de provincie bij deze processen heeft. Wij sluiten daarbij aan bij gemeente­lijke initiatieven van onderop.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 36: voor dit resultaat zijn geen extra budgetten nodig.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

10 februari 2014

Gedeputeerde Schokker

Súdwest-Fryslân gegroeid tot een bestuurlijk krachtige gemeente

Súdwest-Fryslân is drie jaar na de herindeling beter dan haar voorgangers in staat strategische visi...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 oktober 2013

Gedeputeerde Schokker

Provincie Fryslân: Minister Plasterk met landsdelen op verkeerde weg

Fryslân vindt dat minister Plasterk (BZK) zich met de landsdelendiscussie op een doodlopende weg bev...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 november 2010

CDA Statenfractie

Gemeenteraadsfracties niet op afgesproken manier betrokken bij discussie bestuurskracht

Dat moet het CDA concluderen naar aanleiding van een brief van het college hierover aan de gemeenten...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 september 2010

CDA Statenfractie

CDA: betrek alle gemeenteraadsfracties bij gesprekken over bestuurskracht

"Daarmee wordt het draagvlak voor mogelijke beslissingen groter," gaf CDA fractievoorzitter Ad van d...

Lees verder
video symbool dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

13 mei 2009

CDA Statenfractie

Dorrepaal: "Gemeenten goed informeren over bestuurskracht"

"Wij vinden het van groot belang dat de gemeenten goed worden geïnformeerd over het standpunt van de...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 april 2009

CDA Statenfractie

CDA verfijnt standpunt ten opzichte van bestuurskracht

Door de recente ontwikkelingen in o.a. de Zuidwesthoek vindt de fractie het belangrijk om haar stand...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 februari 2009

CDA Statenfractie

Gedeputeerde Staten geven notitie uit over bestuurskracht

In de notitie plaatsen GS het ingezette proces van gerichte versterking van de kwaliteit van het lok...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 februari 2008

CDA Statenfractie

CDA Statenfractie bepaalt positie ten opzichte van bestuurskracht

Ter ondersteuning van de Friese CDA raadsfracties en afdelingen heeft de CDA Statenfractie in het do...

Lees verder
dossier symbool