Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Natura 2000


Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden, die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

Het doel van Natura 2000 is goed, maar er kleven ook veel nadelen aan.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

30 mei 2017

CDA Statenfractie

CDA blijft proef Lauwersmeer nauwlettend volgen

Begin april stelde de CDA Statenfractie vragen over de monitoring en nulmeting van de proef met peil...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 april 2017

CDA Statenfractie

Statenfractie wil vinger aan de pols bij proef waterpeil Lauwersmeer

Er is al enige tijd onrust over de proef met tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeergebied....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2017

CDA Statenfractie

Op bezoek bij Johan Boersma: zorgen over proef peilverhoging Lauwersmeer

Leden van de CDA Statenfractie en CDA Wetterskip bezochten gisteren boer Johan Boersma in Kollumerpo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 december 2009

CDA Statenfractie

Natura 2000: ammoniakproblematiek en oponthoud beheersplannen?

De ammoniakproblematiek blijkt toch een rol te spelen bij de implentatie van Natura 2000. Ook worden...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 oktober 2009

CDA Statenfractie

Provinciale CDA afdelingen willen bijstelling Natura 2000 beleid

De Statenfracties roepen Minister Verburg van LNV, de leden van de 2e Kamerfractie en de leden van d...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 september 2009

CDA Statenfractie

CDA stelt fragen oer draachflak Natura 2000

It CDA hat skriftlike fragen steld oer de wize węrop draachflak foar de Natura 2000 kreëarre wurdt, ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2009

CDA Statenfractie

CDA roept landelijke CDA Statenfracties op om aan te dringen op noodwetgeving Natura 2000

Dat gaf het CDA aan na de interpellatie over Natura 2000, n.a.v. een uitspraak van de Raad van State...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 april 2009

CDA Statenfractie

CDA: noodwetgeving nodig voor activiteiten en bedrijven bij Natura 2000 gebieden

Door een uitspraak van de Raad van State kunnen bedrijven ineens 'illegaal' worden verklaard. Het CD...

Lees verder
Fries dossier symbool