Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Fryske economie


Het CDA kiest er voor om werk van werk te maken; dat betekent investeren in het Friese midden- en kleinbedrijfsleven: en dus een sterke economie!

Het CDA wil concreet:
Het CDA heeft bij het economisch beleid van de provincie een aantal uitgangspunten:
 • de provinciale overheid creëert geen banen, dat doet primair het bedrijfsleven;
 • de rol van provincie is om – waar mogelijk – het bedrijfsleven te ondersteunen;
 • en behulpzaam te zijn bij het versterken van het ondernemersklimaat.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
 • Coalitieakkoord:
  Resultaat 6: er komt een Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM).
  Resultaat 7: We ontwikkelen samen met de Friese gemeenten economisch beleid.
 • Uitvoeringsagenda:
  Resultaat 6: we investeren € 16 miljoen revolverend in de Friese ontwikkelmaatschappij, € 3,7 miljoen in de NOM packagedeal, € 3 miljoen in de Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties, € 25 miljoen in de verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde-Zuid en € 5 miljoen in de extra bijdrage verbreding sluis Kornwerderzand.
  Resultaat 7: we investeren € 5 miljoen in een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

14 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Positief resultaat voor de provincie

De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Di...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 maart 2017

CDA Statenfractie

Verbreding sluis Afsluitdijk is wél een nationaal project

Op 9 maart jongstleden kwam Omrop Fryslân met een nieuwsbericht waarin minister Schultz van Ha...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 maart 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Europese Culturele Hoofdstad 2018 de ideale handelspartner

Voor Gedeputeerde Sander de Rouwe van Economische Zaken is 2018 het ideale moment om inkomende hande...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 februari 2017

CDA Statenfractie

Europees Globaliseringsfonds

In het Friesch Dagblad van 9 februari 2017 is te lezen dat in Fryslân 449 Friezen met een hist...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 december 2016

Gedeputeerde De Rouwe

Financiële positie gemeenten verbeterd

Van de 24 Friese gemeenten presenteren 18 gemeenten voor 2017 een sluitende begroting. De begrotinge...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 november 2016

CDA Statenfractie

Reporter Harm in actie: "Merken jongeren nog iets van de economische crisis?"

Onze reporter Harm vroeg jongeren op de NHL Hogeschool in Leeuwarden of zij nog iets van de economis...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 november 2016

CDA Statenfractie

PS vergadering begroting: Hallum Bruisend Hart en oprichten Seniorenkamer

Vandaag is tijdens de PS vergadering de begroting 2017 en de 2e bestuursrapportage 2016 met programm...

Lees verder
dossier symbool