Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Fryske economie


Het CDA kiest er voor om werk van werk te maken; dat betekent investeren in het Friese midden- en kleinbedrijfsleven: en dus een sterke economie!

Het CDA wil concreet:
Het CDA heeft bij het economisch beleid van de provincie een aantal uitgangspunten:
 • de provinciale overheid creëert geen banen, dat doet primair het bedrijfsleven;
 • de rol van provincie is om – waar mogelijk – het bedrijfsleven te ondersteunen;
 • en behulpzaam te zijn bij het versterken van het ondernemersklimaat.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
 • Coalitieakkoord:
  Resultaat 6: er komt een Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM).
  Resultaat 7: We ontwikkelen samen met de Friese gemeenten economisch beleid.
 • Uitvoeringsagenda:
  Resultaat 6: we investeren € 16 miljoen revolverend in de Friese ontwikkelmaatschappij, € 3,7 miljoen in de NOM packagedeal, € 3 miljoen in de Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties, € 25 miljoen in de verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde-Zuid en € 5 miljoen in de extra bijdrage verbreding sluis Kornwerderzand.
  Resultaat 7: we investeren € 5 miljoen in een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 september 2018

Gedeputeerde De Rouwe

Fryslân staat er financieel goed voor

Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire econ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 december 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Handelsmissies & Beurzen regeling voor Friese Ondernemers

De financieringsregeling IBF Handelsmissies en Beurzen krijgt een vervolg. De huidige regeling staat...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 november 2017

CDA Statenfractie

CDA vindt vertrouwen belangrijk bij Inkoop en aanbesteden

Het CDA vindt vertrouwen een belangrijke basis als het gaat om provinciale inkopen en aanbestedingen...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 november 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Provincie investeert in oprichten Fries exportcentrum

In 2020 onderneemt 10% van ons Friese bedrijfsleven internationaal. Om dat te bereiken, richten Worl...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 september 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Friese begroting 2018: € 25 miljoen extra investeringen

Sander de Rouwe: “We investeren in Fryslân, maar houden onze gezonde financiële positie, ook op de l...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Positief resultaat voor de provincie

De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Di...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Veel animo Fries MKB voor handelsmissies in 2018

Onder het Friese midden- en kleinbedrijf (MKB) is veel animo voor het organiseren van inkomende hand...

Lees verder
dossier symbool