Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Wurkje foar Fryslân (NUON-geld)

 
CDA wil concreet:
Versnelde uitvoering van tijdelijke projecten en projecten van Wurkje foar Fryslân. Het CDA vindt dat de uitvoering te traag verloopt en wil een versnelling van projecten en initiatieven. Een stuwmeer van (momenteel) € 500 miljoen is onacceptabel. Een taskforce ‘tijdelijke projecten’ moet de gewenste versnelling aanbrengen. De provincie moet de regels verminderen en budgetten ontschotten.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord: Voor een zo krachtig mogelijke impuls aan de Friese economie brengen we zowel onze economische kaders en plannen, als programma’s en fondsen bij elkaar. We maken één nieuw economisch programma waar Wurkje foar Fryslân onderdeel van wordt. We passen het programma Wurkje foar Fryslân voor een derde deel aan. Daarom passen we de naam ook deels aan naar Wurkje mei Fryslân. Want wij willen samen werken met de Friezen.
  • Uitvoeringsagenda: De afgelopen twee jaar is via het programma Wurkje foar Fryslân al rond de € 80 miljoen geïnvesteerd in de Friese economie. Van de € 300 miljoen in dit programma hebben we besloten om € 102 miljoen anders in te zetten. We hebben dit programma bijgesteld en integreren het in één programma voor de Friese economie. Dit stellen we samen op en voeren we samen uit met de Friese gemeenten. Onze nieuwe Friese Ontwikkelingsmaatschappij, waar we € 16 miljoen in willen investeren, moet de kern gaan vormen van een bundeling van bestaande fondsen en investeringen van (MKB-)bedrijven ondersteunen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

21 december 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Handelsmissies & Beurzen regeling voor Friese Ondernemers

De financieringsregeling IBF Handelsmissies en Beurzen krijgt een vervolg. De huidige regeling staat...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 oktober 2014

CDA Statenfractie

Tjalsma: "Nú geld vrijmaken voor bouwprojecten, niet volgend jaar pas"

Er moet nú geld worden vrijgemaakt voor bouwprojecten die al startklaar zijn, vindt CDA Fryslân. "Da...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 november 2013

CDA Statenfractie

NUON-geld: mei-inoar wurk meitsje fan wurk

Samen werk maken van werk. Dat wil CDA Fryslân bereiken met de inzet van het Friese NUON-geld. "Het ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 april 2013

CDA Statenfractie

NUON-geld: ruimte voor initiatieven vanuit Fryslân

De CDA Statenfractie wil dat er bij de inzet van 300 miljoen euro NUON-middelen ruimte is voor initi...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 april 2013

CDA Statenfractie

NUON-geld: laat de Friezen zelf aan zet!

Fryslân zit in een economisch moeilijke tijd. De 300 miljoen euro die vanuit het NUON-vermogen zal w...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 november 2012

CDA Statenfractie

Friese vermogen zo slim mogelijk investeren

Het vermogen van Fryslân moet zo slim mogelijk worden geïnvesteerd. CDA, PvdA en FNP stelden tijdens...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 februari 2011

CDA Statenfractie

Projecten betaald met Falcongelden moeten plus voor Fryslân hebben

Projecten die betaald worden met Falcongelden moeten een duurzaam karakter hebben en op langere term...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 juni 2009

CDA Statenfractie

CDA Statenfractie Fryslân stemt voor verkoop NUON-aandelen

De CDA Statenfractie heeft afgelopen dinsdag tijdens de Provinciale Statenvergadering voor verkoop v...

Lees verder
dossier symbool