Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Recreatie en toerisme


Fryslân is bij uitstek een provincie waar toeristen kunnen genieten van zowel de rust en de ruimte, als het groen (de bossen) en het blauw (het water). De toeristische sector is ook een belangrijke banenmotor voor de provincie en daarmee voor het CDA een belangrijk economisch speer-punt. Het laatste decennium is er door de provincie fors geïnvesteerd om de Friese meren op te waarde-ren. De infrastructuur is nu op orde.

Het CDA wil concreet:
 • Toeristen die in Fryslân overnachten, krijgen een Friese OV-dagkaart aangeboden. Zo wordt Fryslân nog aantrekkelijker en de toerist ontspannen mobieler. Campings, parken en hotels worden met de gemeenten bij de uitwerking van dit initiatief betrokken.
 • Een krachtige inzet van een Provinciaal Bureau voor Toerisme is en blijft noodzakelijk. Te vaak was en is onduidelijk wie coördineert en regisseert. Hier moet verandering in komen die is gericht op een bundeling van publiek-private diensten en initiatieven op het gebied van marketing en promotie.
 • Het CDA wil dat de provincie samen met de betrokken gemeentes investeringsprogramma’s opstellen voor het versterken van de landrecreatie in Fryslân. Het speerpunt voor dit programma zijn de Waddeneilanden en Noordoost- en Zuidoost-Fryslân (€ 80 miljoen).
 • Aangetoond is dat door het bezoek van cruiseschepen er verdere kansen ontstaan voor internationaal toerisme, niet alleen voor Harlingen, maar voor de gehele provincie Fryslân. Voor de aanleg van een cruise-aanlegsteiger moeten provinciale Nuongelden worden aangewend.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
 • Coalitieakkoord:
  Resultaat 9: Er is een gratis OV dagkaart voor toeristen.
  Resultaat 11: Fryslân hoort bij de top 3 fiets- en wandelprovincies van Nederland.
 • Uitvoeringsagenda:
  Resultaat 9: Wij investeren de komende jaren € 2 miljoen in een OV-kaart voor toeristen. Daarnaast investeren wij € 10,3 miljoen in Gastvrij Fryslân.
  Resultaat 11: Onze fietspaden investeren we de komende jaren € 8 miljoen. Als het gaat om wandel - fiets en ruiterpaden investeren we € 1 miljoen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 april 2018

CDA Statenfractie

Op naar een brede water(sport)visie

Het Friese Merenproject is in december 2000 gestart om het watersportgebied rondom de Friese meren a...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 april 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2017

CDA Statenfractie

Op bezoek in bij Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DEBUT en WSV Onder Ons

Onlangs is er een rapport uitgebracht over de Friese Vaarwegen. Daarin wordt de vaarweg naar Heerenv...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 februari 2017

CDA Statenfractie

Fonteinen LF2018: 'the beauty and the beast'

Één van de projecten van Leeuwarden Fryslân 2018 is het project ‘11 Founta...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 januari 2017

CDA Statenfractie

CDA wil mienskip betrekken bij evaluatie ‘project Fryske Marren’

Tijdens de PS vergadering van 25 januari 2017 bespraken de Staten het voorstel tot evaluatie van het...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 juni 2016

CDA Statenfractie

Toerisme moet je doen!

Vandaag is tijdens de Provinciale Statenvergadering is de beleidsbrief 'Gastvrijheidseconomie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 april 2016

CDA Statenfractie

Harlingen: zeehaven, toeristische hotspot of toch allebei?

Visserijhaven Harlingen groeit de laatste jaren als bedrijf, met name omdat er steeds meer vis en ga...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 maart 2016

Gedeputeerde Poepjes

Sietske blij met subsidie: “Friese festivals binne it fisitekaartsje fan Fryslân”

Het Fries Straatfestival, Explore the North, CityProms en Opera Spanga krijgen subsidie van de provi...

Lees verder
dossier symbool