Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Weidevogels


Het CDA zet zich in voor het behoud van de kwestbare weidevogelstand. Daarbij zetten we in op een goede balans tussen gebruik en beheer van de Friese natuur.

Met de landbouw wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor een nieuwe landschapsvariant om weidevogels meer kansen te bieden, waarbij boeren voor actief beheer worden beloond. Ook worden initiatieven ondersteund om een leergang Agrarisch Natuurbeheer aan het HBO te ontwikkelen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

30 november 2017

CDA Statenfractie

Staten leggen ei over weidevogelbeleid

Gisteren spraken de Staten over het weidevogelbeleid van de provincie. Er is de afgelopen jaren veel...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 mei 2016

CDA Statenfractie

CDA Fryslân en CDA Dantumadiel “it fjild yn”

Op uitnodiging van het vogelringstation 'Menork' brachten de fracties van CDA Fryslân en CDA Dantuma...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2016

CDA Statenfractie

CDA Fryslân vindt eerste eieren!

HUH?!?! Vorige week vond CDA Fryslân de eerste eieren! Best vroeg he?! Gelukkig hadden we de c...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 november 2015

CDA Fryslân

Beantwoording vragen over de plundering van nesten door roofdieren

CDA Fryslân heeft bij monde van Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra hebben op 14 ok...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 oktober 2015

CDA Statenfractie

Veel nesten, geen eieren

CDA Fryslân heeft bij monde van Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra vragen gesteld over d...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 juni 2014

CDA Statenfractie

13 miljoen euro voor weidevogels

Er ligt 13 miljoen euro klaar voor de aanpak van de Friese weidevogelstand. Eindelijk, volgens CDA-S...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 december 2013

CDA Statenfractie

Fryslân wil af van verwilderde katten

Omdat verwilderde katten de natuuur jaarlijks duizende kwetsbare weidevogels vermoorden, moet de jac...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 december 2013

CDA Statenfractie

Fernande Teernstra: kom nu met een Fries ganzenakkoord

Gisteren viel de samenwerking van de G7 uiteen. De achterban zag dat de oplossingen niet hielpen en ...

Lees verder
dossier symbool