Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Landbouw


De landbouw is direct en indirect een belangrijke motor voor de Friese economie en daarmee werkgelegenheid. Schaalvergroting is een autonoom proces op basis van kennis, innovatie en efficiëntie, waardoor er in de primaire sector banen verdwijnen, maar dit kan worden gecompenseerd door in noordelijk verband kennisinstituten te versterken.

Vooral de Friese melkveehouderij, maar ook de akkerbouw, is vooraanstaand in wereld. De investeringen in de zuivelsector maken duidelijk dat in de zuivel grote kansen liggen. Het CDA wil de grondgebonden melkveehouderij alle ruimte geven om deze positie te versterken en initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, kennis en innovatie ondersteunen. 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

9 april 2018

CDA Statenfractie

Fryslân overvallen door toewijzing nieuw PAS-gebied

Onlangs werd bekend dat er nieuwe gebieden in Nederland aangewezen zijn als stikstofgevoelig. In Fry...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 maart 2018

CDA Statenfractie

Inzet op duurzame landbouw

De afgelopen periode zijn boeren niet positief in het nieuws geweest in verband met de Kalverfraude....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 december 2017

Gedeputeerde Poepjes

Boeren en burgers samen aan de slag in Aldeboarn - de Deelen

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscooperatie It Lege Midden willen in...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 oktober 2017

CDA Statenfractie

Blij met erkenning belang landbouwsector

Op 12 oktober was in de kranten te lezen dat Nederland weer een minister van landbouw krijgt. Vanuit...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA steunt coöperatieve model voor ontwikkeling duurzame landbouw

Het CDA is blij met de heldere beleidsbrief duurzame landbouw die een duidelijk keuze maak voor de p...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

13 juni 2017

CDA Statenfractie

De boer op: CDA fractie praat met mienskip over duurzame landbouw

In de aanloop naar de behandeling van de beleidsbrief duurzame landbouw betrekt de CDA Statenfractie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 juni 2017

CDA Statenfractie

Drukbezochte discussieavond duurzame landbouw in Warten

Op 6 juni jl. organiseerde de CDA Statenfractie een drukbezochte discussieavond met leden over duurz...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 juni 2017

CDA Statenfractie

Iedereen verantwoordelijk voor duurzame landbouw in Fryslân

De landbouw staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Het CDA heeft grote waardering voor de...

Lees verder
dossier symbool