Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Landbouw


De landbouw is direct en indirect een belangrijke motor voor de Friese economie en daarmee werkgelegenheid. Schaalvergroting is een autonoom proces op basis van kennis, innovatie en efficiëntie, waardoor er in de primaire sector banen verdwijnen, maar dit kan worden gecompenseerd door in noordelijk verband kennisinstituten te versterken.

Vooral de Friese melkveehouderij, maar ook de akkerbouw, is vooraanstaand in wereld. De investeringen in de zuivelsector maken duidelijk dat in de zuivel grote kansen liggen. Het CDA wil de grondgebonden melkveehouderij alle ruimte geven om deze positie te versterken en initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, kennis en innovatie ondersteunen. 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

24 mei 2017

CDA Statenfractie

Discussieavond Duurzame Landbouw - Dinsdag 6 juni om 20:00 uur in Warten

De CDA Statenfractie en de Werkgroep Landbouw organiseren op dinsdag 6 juni om 20:00 uur een Discuss...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 april 2017

CDA Statenfractie

Statenfractie wil vinger aan de pols bij proef waterpeil Lauwersmeer

Er is al enige tijd onrust over de proef met tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeergebied....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2017

CDA Statenfractie

Op bezoek bij Johan Boersma: zorgen over proef peilverhoging Lauwersmeer

Leden van de CDA Statenfractie en CDA Wetterskip bezochten gisteren boer Johan Boersma in Kollumerpo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 februari 2017

CDA Statenfractie

Landbouw: de kracht van Fryslân

De agrarische sector is een belangrijke sector die ons voedsel produceert en daarnaast zorgt voor ex...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 januari 2017

CDA Statenfractie

Subsidievoorwaarden POP3 veel te ingewikkeld

CDA Fryslân vraagt helderheid over problemen die initiatiefnemers ondervinden met de voorwaarden voo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 januari 2017

CDA Statenfractie

De Boer op met Maaike Prins

Deze week stond voor CDA Statenlid Maaike Prins in het teken van de boeren in Fryslân. Om te p...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 december 2016

CDA Statenfractie

Delegatie Statenfractie CDA Fryslân op bezoek bij Dairy Campus

Gistermiddag, 30 november, ging een delegatie van de Statenfractie van het CDA op werkbezoek bij de ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 maart 2016

CDA Statenfractie

CDA Fryslân op bezoek in Feanwâlden bij LTO Fryslân

Zowel de waterschapsfractie als de statenfractie van het Friese CDA hebben het agrarische bedrijf va...

Lees verder
dossier symbool