Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Verkeer en vervoer


In een leefbare provincie is het ook gezond, veilig en snel reizen. Het coalitieakkoord 2015-2019 maakt duidelijk dat wij investeren in een verkeersveilig wegennet voor auto´s en fietsen.We verhogen, onder andere om veiligheidsredenen, het onderhoudsniveau van wegen van 6 naar 7. We pakken de onveilige kruisingen Wommels Noord en Zuid, Bolsward Noord en Burgwert bij de N359 aan. Daarnaast zorgen we voor betere oversteekplaatsen, duidelijke markering en kijken waar investeringen te koppelen zijn aan duurzame innovatie, zoals Solar LED-verlichting in wegen.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

3 april 2017

CDA Statenfractie

CDA mist bredere context bij discussie over N354

Half mei praat het college van Gedeputeerde Staten verder over de N354. Een van de opties is dat de ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 maart 2017

CDA Statenfractie

Vaarweg Drachten

Met Wendy Haans-Zuidema op werkbezoek bij de bedrijven aan de haven in Drachten. Gesprek over planne...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 maart 2017

CDA Statenfractie

Op bezoek in bij Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DEBUT en WSV Onder Ons

Onlangs is er een rapport uitgebracht over de Friese Vaarwegen. Daarin wordt de vaarweg naar Heerenv...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 februari 2017

CDA Statenfractie

Wendy Zuidema-Haans gisteren geinterviewd door GPTV over 700 verkeersovertredingen tussen Leeuwarden en Sneek

Wendy Zuidema-Haans gisteren geinterviewd door GPTV over 700 verkeersovertredingen tussen Leeuwarden...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 februari 2017

CDA Statenfractie

Hardrijders de oorzaak van vele ongevallen op N354?

De afgelopen twee maanden zijn er op de weg tussen Leeuwarden en Sneek, de provinciale weg N354, 700...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 januari 2017

CDA Statenfractie

Investeringen rondweg Lemmer twijfelachtig als brugbediening niet verbetert

Er zijn inmiddels twee pilots geweest rondom de brugbediening van de PM-brug en de Zijlroedebrug. To...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 november 2016

Gedeputeerde Poepjes

Verder onderzoek voor de Skieding

Om een juiste beslissing te kunnen nemen over de oplossing voor de Skieding, is eerst meer onderzoek...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 november 2016

Gedeputeerde Poepjes

Nieuwe ovonde bij Wjelsryp

“Wy kinne hjir aanst feilich de dyk oer”, zo stond op het bouwbord. Afgelopen vrijdag 25...

Lees verder
dossier symbool