Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Verkeer en vervoer


In een leefbare provincie is het ook gezond, veilig en snel reizen. Het coalitieakkoord 2015-2019 maakt duidelijk dat wij investeren in een verkeersveilig wegennet voor auto´s en fietsen.We verhogen, onder andere om veiligheidsredenen, het onderhoudsniveau van wegen van 6 naar 7. We pakken de onveilige kruisingen Wommels Noord en Zuid, Bolsward Noord en Burgwert bij de N359 aan. Daarnaast zorgen we voor betere oversteekplaatsen, duidelijke markering en kijken waar investeringen te koppelen zijn aan duurzame innovatie, zoals Solar LED-verlichting in wegen.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

3 oktober 2017

CDA Statenfractie

Brief Lelystad Airport naar staatssecretaris Dijksma

Bijgaande brief is gisteren vanuit statenleden van Overijssel, Gelderland en Friesland. Namens het C...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 augustus 2017

CDA Statenfractie

CDA zoekt scherpte in discussie rond uitbreiding vliegveld Lelystad

De CDA statenfractie volgt de vorderingen rondom de besluitvorming van uitbreiding vliegveld Lelysta...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 juli 2017

Gedeputeerde Poepjes

Groot onderhoud N357 en ovonde bij Stiens klaar

Een nieuwe asfaltlaag, betere aansluitingen met de zijwegen en als kers op de taart een nieuwe ovond...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 juni 2017

Gedeputeerde Poepjes

‘Focus op de weg’ campagne van start in Sneek

Dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen, werd vrijdagmiddag in Sneek duidelijk. Gedeputeerde Siet...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA vindt veiligheid en mienskip belangrijk bij besluit Skieding

Het CDA ziet graag dat de aanpak van de Skieding zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat m...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 juni 2017

Gedeputeerde Poepjes

Feestelijke opening kruispunt Hilaard

Letter voor letter onthulden de kinderen van basisschool de Reinbôge woensdag 14 juni de naam ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2017

CDA Statenfractie

Mondelinge vragen over N919

Statenlid Teus Dorrepaal van het CDA gaat tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 21 jun...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

8 juni 2017

CDA Statenfractie

Bewegwijzering Friese wegen moet beter

Met alle veranderingen die er in de weginfrastructuur geweest zijn, valt het de CDA fractie op dat d...

Lees verder
dossier symbool