Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Sociaal beleid


Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
 • Coalitieakkoord:
  Resultaat 35: recht op uitdaging. We dagen onze inwoners en hun sociale verbanden uit om taken van ons over te ne­men. Als zij aantonen ons werk beter of goedkoper te kunnen doen besteden we het graag aan hen uit.
  Resultaat 37: we werken nauw samen met gemeenten, provincies en andere overheden. We willen waar dat meerwaarde biedt zoveel mogelijk samenwerken met andere over­heden.
  Resultaat 40: er is één toegangsloket voor de provincie.
 • Uitvoeringsagenda:
  Resultaat 35 en 37: hiervoor zijn geen extra middelen nodig. Deze resultaten zijn te realiseren met behulp van bestaande budgetten.
  Resultaat 40: we investeren de komende jaren € 2 miljoen in het loket.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

22 september 2016

Bestuurdersvereniging

Bijeenkomst 30 september 2016: Senior... Uitdaging!

Hebben jullie je al opgegeven voor de seniorenbijeenkomst op 30 september 2016? We willen die middag...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 september 2015

CDA Statenfractie

Antwoord schriftelijke vragen over huisvesting vluchtelingen

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van vluchtelingen in Fryslân. De Huis...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 februari 2015

CDA Statenfractie

Als de vrijwilligers in Fryslân staken…

Wat zou er gebeuren als alle vrijwilligers in Fryslân zouden gaan staken? Waarschijnlijk zou het dan...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 februari 2015

CDA Statenfractie

Mogelijkheid Friese Vrijwilligersdag wordt onderzocht

Friese vrijwilligers in het zonnetje te zetten, en hen de gelegenheid geven om ervaringen uit te wis...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 februari 2015

CDAV

Friese CDA vrouwen onder indruk van werk ‘Fier Fryslân’

Een twintigtal Friese CDA vrouwen, waaronder statenlid Fenny Reitsma en wethouders Nel Haarsma en Ja...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 februari 2015

CDA Statenfractie

CDA: zet vrijwilligers in het zonnetje tijdens Friese Vrijwilligersdag

Er moet een jaarlijkse Friese Vrijwilligersdag komen waarin de provincie Fryslân de vele Friese vrij...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 oktober 2014

CDA Statenfractie

CDA: "Nu niets doen betekent jongeren tussen wal en schip"

Het CDA voorstel om eenmalig 2,5 miljoen voor jeugdhulp te reserveren werd echter van de agenda geha...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 oktober 2014

CDA Statenfractie

CDA: 2,5 miljoen voor knelpunten jeugdhulpverlening

"Er mogen geen jongeren tussen wal en schip vallen doordat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg...

Lees verder
dossier symbool