Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Windenergie


Het CDA wil concreet:
Duurzame energie, zoals windenergie, is nodig en be-langrijk voor de toekomst, maar de balans moet niet doorslaan. Het CDA stelt vier voorwaarden aan windenergie: draagvlak, participatie, compensatie en sanering. Ook via energiebesparing, zonne-energie, (mest)vergisting, energie uit water (Blue Energy) en vele andere vormen kunnen (bestaande) doelstellingen en ambities gerealiseerd worden.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakoord:
    Resultaat 12: er komen tientallen duurzame dorpen. Er komen niet meer windmolens bij dan het afgesproken maximum van 530,5 MW. Als het Windpark Fryslân toch doorgaat, en het rendement en de financiële deugdelijkheid van de investering aan onze voorwaarde voldoen, maken we in 2015 een plan van aanpak waarin we de deelname in WPF uitwerken in termen van rendement en zeggenschap. Daarnaast zoeken we naar andere duurzaamheidsprojecten die rendement kunnen opleveren.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 12: we reserveren € 127 miljoen voor duurzaamheidsprojecten in Fryslân (revolverend). We investeren de komende jaren € 2 miljoen in het helpen creëren van duurzame dorpen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

18 juni 2014

CDA Statenfractie

CDA over windenergie: geen extra plan of extra molens, hulp voor Súdwest Fryslân

Statenlid Fernande Teernstra (CDA) uit Bolsward wil plannen voor windmolens op land en/ of water kun...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 april 2014

CDA Statenfractie

Fernande Teernstra: Schone energie is van ons allemaal

"Ik vraag me af hoe maatschappelijk verantwoord is, dat een ondernemer wegloopt met miljoenen, omdat...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 februari 2014

CDA Statenfractie

Wat betekent een windpark voor de kust voor het toerisme?

Om helder en eerlijk te weten wat windmolens voor de kustregio's betekenen, moet er een objectief on...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 juli 2012

CDA Statenfractie

2013: laveren en scherp aan de wind zeilen

In 2013 zal 214 miljoen euro worden geïnvesteerd in Fryslân. "Een ambitieus investeringspakket, broo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 februari 2011

CDA Statenfractie

Meer windenergie opwekken met minder windmolens

De provincie wil meer windenergie opwekken met minder windmolens dan er nu in Fryslân staan. Dat sta...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 december 2009

CDA Statenfractie

Aandringen op sanering Friese windturbines bij windproject Noordoostpolder

Gedeputeerde Staten gaan, wat betreft een windproject in de Noordoostpolder met een paar windmolens ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 maart 2009

CDA Statenfractie

CDA bezoekt Windpowercentre Harlingen

Daarnaast werd het CDA ook bijgepraat over de stadsvisie voor Harlingen. ...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 maart 2009

CDA Statenfractie

PvdA en CDA: passen windenergieplannen binnen Friese uitgangspunten?

"Het barst van de initiatieven voor windparken, ook al is het nieuwe windenergiebeleid er nog niet. ...

Lees verder
Fries dossier symbool