Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Windenergie


Het CDA wil concreet:
Duurzame energie, zoals windenergie, is nodig en be-langrijk voor de toekomst, maar de balans moet niet doorslaan. Het CDA stelt vier voorwaarden aan windenergie: draagvlak, participatie, compensatie en sanering. Ook via energiebesparing, zonne-energie, (mest)vergisting, energie uit water (Blue Energy) en vele andere vormen kunnen (bestaande) doelstellingen en ambities gerealiseerd worden.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakoord:
    Resultaat 12: er komen tientallen duurzame dorpen. Er komen niet meer windmolens bij dan het afgesproken maximum van 530,5 MW. Als het Windpark Fryslân toch doorgaat, en het rendement en de financiële deugdelijkheid van de investering aan onze voorwaarde voldoen, maken we in 2015 een plan van aanpak waarin we de deelname in WPF uitwerken in termen van rendement en zeggenschap. Daarnaast zoeken we naar andere duurzaamheidsprojecten die rendement kunnen opleveren.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 12: we reserveren € 127 miljoen voor duurzaamheidsprojecten in Fryslân (revolverend). We investeren de komende jaren € 2 miljoen in het helpen creëren van duurzame dorpen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

13 februari 2008

CDA Statenfractie

Hogere ambitie voor windenergie in Fryslân

Dat is één van de uitkomsten van de evaluatie van 'Windstreek 2000' tijdens de statenvergadering op ...

Lees verder
Fries dossier symbool