Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

MKB


Het CDA wil concreet:
De ondersteuning van het MKB moet zoveel mogelijk worden gecentraliseerd. De ondernemer moet weten waar hij of zij terecht kan en geholpen worden op het gebied van kennis, netwerk, financiering en arbeid. Ondernemers mogen niet tegen gesloten deuren aanlopen en steeds doorverwezen worden. Een provinciaal loket in samenwerking met de Kamer van Koophandel en VNO-NCW/MKB is wenselijk in de stedelijke kernen in Fryslân. Primair aanspreekpunt zijn de gemeenten, die zo nodig adequaat kunnen helpen of doorverwijzen.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord:
    Resultaat 4: we nemen deel in het Innovatieplatform Fryslân.
    Resultaat 5: minder regelingen en ondersteuning bij de regelingen die resteren.
  • Uitvoeringsagenda:
    Resultaat 4: het innovatiepact ondersteunen wij met bestaande menskracht.
    Resultaat 5: we investeren € 2 miljoen in het begeleiden en faciliteren van het MKB.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

22 maart 2017

Gedeputeerde De Rouwe

Meer geld handelsmissies en beurzen voor Fries mkb

Wegens succes stelt de provincie Fryslân € 310.000 extra beschikbaar voor de regeling Han...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 februari 2016

CDA Statenfractie

Beleidsbrief economie - gaat om binden en verbinden

Statenlid Hans Visser heeft vanuit het CDA het volgende gezegd over de beleidsbrief economie in de K...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 februari 2016

CDA Statenfractie

Vraagtekens bij nieuwe Friese handelspost in China

Gedeputeerde Kielstra (VVD) onderzoekt de optie om als provincie Fryslân een handelspost op te...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 juni 2014

CDA Statenfractie

Tjalsma: "Nu echt gaan investeren in een sterkere Friese economie"

"We moeten vooral investeren in nieuwe innovatieve projecten, die blijvend zorgen voor een sterkere ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 april 2014

CDA Statenfractie

Reitsma: "Wy moatte ekonomyske kânsen fan it Frysk benutte!"

Der komt noch dit jier in workshop oer it Frysk foar lytse én grutte ûndernimmers yn Fryslân. Dat ha...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 november 2013

CDA Statenfractie

GrienTech: Friese zonnepanelen in plaats van Chinese

Fryslân is uitstekend in staat om zelf schone en duurzame energietechnologie te ontwikkelen en produ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 oktober 2013

CDA Statenfractie

Doefonds: extra banen door innovatie in MKB te stimuleren

Het Doefonds, dat op 16 oktober 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld, moet hiervoor gaan zorg...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 april 2013

CDA Statenfractie

NUON-geld: laat de Friezen zelf aan zet!

Fryslân zit in een economisch moeilijke tijd. De 300 miljoen euro die vanuit het NUON-vermogen zal w...

Lees verder
dossier symbool