Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Motorrijtuigenbelasting


Het CDA wil concreet:
Om de verzwakte Friese koopkracht te versterken stelt het CDA voor een verlaging van de provinciale opcenten van de Motor Rijtuigen Belasting met € 20 miljoen. Dit betekent direct en indirect een extra impuls voor de Friese economie.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord:
    Resultaat 3: de lasten voor Friezen gaan omlaag met € 20 miljoen per jaar
  • Uitvoeringsagenda:
    We voeren een lastenverlichting door van € 80 miljoen.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

9 februari 2017

CDA Statenfractie

CDA wil belastingverlaging structureel maken

In 2015 zijn de provinciale belastingen in Fryslân, de opcenten op motorrijtuigenbelasting, voor de ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 juni 2016

CDA Statenfractie

It bart yn Fryslân!

Vandaag kwam de Kadernota in de Provinciale Statenvergadering aan bod. In de Kadernota worden de pla...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 januari 2016

CDA Statenfractie

Belastingverlaging voor iedereen merkbaar

In het Coalitieakkoord Mei elkenien foar elkenien is een belastingverlaging voor de Friese autobezit...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 september 2011

CDA Statenfractie

Uitvoeringsprogramma 2011-2015: bezuinigen, maar ook investeren

De CDA Statenfractie heeft ingestemd met de uitwerking van het coalitieakkoord voor de komende vier ...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 april 2006

CDA Statenfractie

Kaderbrief 2007: geen verhoging van opcenten

In de statenbijeenkomst op 19 april 2006 is de kaderbrief 2007 besproken. Deze brief bevat de hoofdl...

Lees verder
Fries dossier symbool