Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Investerings Maatschappij Fryslân


Het CDA wil concreet:
CDA Fryslân wil dat er een Investerings Maatschappij Fryslân (IMF) komt. De IMF bundelt alle activiteiten op gebied van acquisitie, starters, innovaties, ontwikkeling en participatie. Teveel organisaties houden zich met deze onderwerpen bezig.

Het CDA wil € 150 miljoen beschikbaar stellen voor een IMF. Bundeling van middelen uit fondsen is daarbij een voorwaarde. Door voor de uitvoering van de IMF aansluiting te zoeken bij de kennis en ervaring van de NOM wordt voorkomen dat er (als doublure) een vergelijkbaar nieuw provinciaal instituut ontstaat.

Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt: 
  • Coalitieakkoord:
    Resultaat 6: Er komt een Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM).
  • Uitvoeringsagenda
    Resultaat 6: Investering in de Friese ontwikkelmaatschappij van € 16 miljoen revolverend.