Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Openbaar vervoer


Het openbaar vervoer vormt een belangrijke schakel in de verbinding van Fryslân met de rest van de wereld. In het coalitieakkoord 2015-2019 staat duidelijk vermeld dat we ons inzetten voor zo goed mogelijke verbindingen met de Randstad, zowel over de Afsluitdijk als via Zwolle. Wij zien kansen voor een goede verbinding van Harlingen, over Groningen, tot aan Hamburg van belang voor export en toerisme.Elektrificatie van het spoor in Fryslân is voor ons van groot belang. Bij nieuwe aan­bestedingen stimuleren we goed werkgeverschap in het openbaar vervoer door niet alleen een economisch, maar ook sociaal rendabel bestek (social return) te vragen.

Samen met onze buurprovincies onderzoeken we of een Noordelijke OV-traject­kaart meerwaarde heeft. We onderzoeken of wij de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor de aanbesteding van de veerdiensten naar onze eilanden. Dat doen we om een goede bereikbaarheid met de eilanden te garanderen en kansen voor een betere aansluiting van andere vormen van openbaar vervoer op de veerdien­sten te benutten.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

28 juni 2017

CDA Statenfractie

Bushalte Garyp Waldwei verdient betere busbediening

De dorpen Garijp, Oudega, Earnewoude en Warten maken alle vier gebruik van de bushalte in Garyp. De ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA juicht test Provincie Fryslân zelfrijdend vervoer toe

Naar aanleiding van het NRK rapport "Met de bus naar de stad"; heeft het CDA op 9 mei schriftelijke ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 maart 2017

CDA Statenfractie

Thema-avond mobiliteit in Sint Annaparochie

Is Friesland klaar voor de toekomst op het gebied van mobiliteit? Hoe blijft het platteland goed ont...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 oktober 2016

CDA Statenfractie

Voor een toekomstbestendig & duurzaam OV

Fryslân heeft een forse ambitie wat betreft de energieneutraliteit. Ook in interprovinciaal ve...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 oktober 2016

CDA Statenfractie

CDA wil betere verdeling treintijden Leeuwarden-Zwolle

Op 18 oktober jl. berichtte het Friesch Dagblad dat de nieuwe dienstregeling van de NS, die ingevoer...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 mei 2016

CDA Statenfractie

Onze jongerenreporter Isa in actie: "Is het openbaar vervoer in Fryslân goed geregeld?"

Normaal gesproken geven politieke partijen altijd hun mening. Als CDA Fryslân willen we dit he...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 november 2015

CDA Statenfractie

Antwoord schriftelijke vragen over vertraging extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal heeft op 26 oktober 2015 vragen gesteld over de vertraging van de ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

27 oktober 2015

CDA Statenfractie

Financiële tekorten mogen niet leiden tot verschraling OV in Friesland

Naar aanleiding van een onderzoek door PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Staatssecretaris...

Lees verder
dossier symbool