Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Zuivelschool 2.0: Dairy Chain


Het gaat goed met de zuivel en melkveehouderij in Fryslân. Het onderwijsaanbod moet zich nog meer richten op deze nieuwe ontwikkelingen.

Er is behoefte aan het verder ontwikkelen van een brede zuivelschool 2.0 (Dairy Chain), in samenwerking met de huidige MBO- en HBO-instellingen.  

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

30 september 2013

CDA Statenfractie

Teernstra (CDA): Maak van Fryslân hét mondiale zuivelcentrum

Een revolutionaire ontwikkeling staat Fryslân te wachten. Zuivel is 'hot' en Fries onderwijs, ondern...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 mei 2011

CDA Statenfractie

CDA en PvdA: zorgen om werkgelegenheid PTC+

De Statenfracties van CDA en PvdA maken zich zorgen om de werkgelegenheid van de medewerkers van pra...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 juni 2010

CDA Statenfractie

Teernstra: "Dairy Campus fantastisch plan voor Fryslân"

De CDA Statenfractie Fryslân is erg blij met de ontwikkeling van een Dairy Campus in Fryslân. "Wij v...

Lees verder
video symbool dossier symbool