Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Veenweidegebied


De bodemproblematiek in het veenweidegebied vraagt binnen een aantal jaren om duidelijkheid richting alle betrokkenen. Duurzame ontwikkeling van het veenweidegebied dient een kwestie van maatwerk te zijn, waarbij per deelgebied andere keuzes kunnen worden gemaakt.

Waar wordt gewoond, moet voor het grondwaterpeil rekening worden gehouden met funderingen van bedrijven en woningen. Het is van cruciaal belang dat het IJsselmeer als zoetwaterbuffer blijft bestaan. Het Wetterskip moet bij de keuzes optrekken met de provincie, waarbij de provincie vooral kaderstellend en richtinggevend moet zijn. Het Wetterskip is actief in de adviserende en uitvoerende rol.

Het CDA wil concreet voor dit specifieke vraagtuk samen optrekken met de landbouwsector, via pilots ervaring opdoen voor een definitief vast te stellen beleid en een actieve lobby richting overheden om draagvlak en financiele steun te verwerven. 

 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

24 mei 2018

CDA Statenfractie

Pak de veenweideproblematiek aan met alle betrokkenen

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei stond het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen PvdA, ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 maart 2018

CDA Statenfractie

Veenweide: geen koeien op waterski's maar maatwerk en draagvlak

Een aantal partijen in de Provinciale Staten wil verhoging van het waterpeil wil om een einde te mak...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

6 juli 2016

Gedeputeerde Poepjes

Landbouw werkt samen met provincie en waterschap aan uitvoering Feangreidefisy

Zeven landbouworganisaties in Fryslân gaan de provincie Fryslân en Wetterskip Frysl&acir...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 januari 2015

CDA Statenfractie

Prins: natuurlijke mest gebruiken in veenweidegebied

CDA-Statenlid Maaike Prins uit Oentsjerk ziet mogelijkheden met het organisch bemesten van weilanden...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 november 2011

CDA Wetterskip

Visie veenweidegebied: goed kijken naar belangen landbouw en veeteelt

Wetterskip Fryslân gaat samen met de provincie Fryslân een lange termijn visie opstellen voor het ve...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 februari 2011

CDA Statenfractie

Stimuleringsregeling om funderingen met paalrot te herstellen

Woningeigenaren in het veenweidegebied die te maken hebben met paalrot, kunnen een laagrentende leni...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 februari 2011

CDA Statenfractie

Hogere zomerpeilen veenweidegebied: wel effect, geen wondermiddel

Hogere zomerpeilen in de veenweidegebieden hebben wel effect, maar zijn geen wondermiddelen. Dat gaf...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 juni 2010

CDA Statenfractie

CDA stemt in met stimuleringsregeling voor gedupeerden paalrot

Woningeigenaren in de Friese veenweidegebieden die te maken hebben met paalrot in hun woning, kunnen...

Lees verder
video symbool dossier symbool