Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Visserij


Hoewel minder groot van omvang dan de agrarische sector, heeft Fryslân al eeuwen een herkenbare visserijsector.

Ook voor een economisch sterke en toekomstbestendige Friese vissersvloot is een sterke noordelijke lobby van belang. 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

12 april 2016

CDA Statenfractie

Harlingen: zeehaven, toeristische hotspot of toch allebei?

Visserijhaven Harlingen groeit de laatste jaren als bedrijf, met name omdat er steeds meer vis en ga...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 april 2014

CDA Statenfractie

Samenwerking tussen Sportvisserij en provincie

Om de Sportvissector in Fryslân te ondersteunen, komt er op het Provinsjehűs in aanspreekpunt. Met z...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 maart 2009

CDA Statenfractie

CDA vraagt aandacht voor Friese palingvisserij

Gedeputeerde Staten zal woensdag 18 maart bij de minister van LNV haar zorgen uitspreken over de Fri...

Lees verder
Fries dossier symbool