Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Holwerd aan Zee


Het CDA wil concreet:
  • Het CDA is van mening dat het plan ‘Holwerd aan zee’ belangrijk kan zijn voor versterking van de economie in het Waddengebied.
  • Op korte termijn is onderzoek naar de haalbaarheid van het project noodzakelijk. Hierbij moet ook worden gedacht aan een combinatie met de dijkversterking, waar op termijn middelen voor beschikbaar zullen komen cq de bouw van een nieuw gemaal. 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

18 februari 2015

CDA Statenfractie

Plannen ‘Holwerd aan Zee’ wurde fierder útwurke

Der komt in projektorganisaasje dy’t de plannen foar 'Holwerd aan Zee' fierder útwurkje sil. Dat haw...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 februari 2015

CDA Statenfractie

CDA: stel projektlieder oan foar útwurking plannen Holwert oan See

De provinsje moat in projektlieder oanstelle foar de útwurking fan de plannen fan 'e stifting Holwer...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 juni 2014

CDA Statenfractie

Apperloo (CDA): Houd in het Waddenfonds rekening met Holwerd aan Zee

Speciale projecten zoals Holwerd aan Zee, horen een specifieke plek te krijgen bij de uitvoering van...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 maart 2014

CDA Statenfractie

"Dat in doarp mei sa'n fyzje komt"

Het CDA was op 6 maart in Holwerd. Het dorp heeft te kampen met de gevolgen van krimp. Maar kiest vo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 maart 2014

CDA Statenfractie

Werkbezoek aan Holwerd aan Zee 6 maart

Donderdag 6 maart bezoekt de CDA top van Fryslân Holwerd, voor het project Holwerd aan Zee. De Holwe...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

7 februari 2014

CDA Statenfractie

'Overheden: geef ruim baan aan Holwerd aan Zee'

Het CDA omarmt Holwerd aan Zee. Vanuit de mienskip ontstaat een innovatieve aanpak om de zee tot het...

Lees verder
dossier symbool